Słowianin

 • członek ludu indoeuropejskiego, zamieszkującego wschodnią i południowo-wschodnią część Europy
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Przynależność i podział terytorialny

  nazwy osób ze względu na ich pochodzenie i przynależność terytorialną

 • Pogaństwo Słowian, których zachodnie rubieże sięgały aż za Łabę, było dla germańskich władców podstawowym argumentem moralnym i politycznym uzasadniającym połączony z chrystianizacją podbój.

  źródło: NKJP: Jerzy Surdykowski: Duch Rzeczypospolitej, 1989

  Pierwszy zapis o żyjących na Górnym Śląsku Słowianach pochodzi z IX w., tzw. Geograf Bawarski wśród innych plemion polskich wymienia Opolan i Gołęczyców, mieszkających nad górną Odrą i jej dopływami.

  źródło: NKJP: lech Szaraniec, Górny Śląsk, 1997

  Wystarczy, że Słowianin jest utalentowanym osobnikiem, a już w dziewięciu wypadkach na dziesięć bierze się do filozofii. Gdy czytam drugą część listów Słowackiego do matki, mam zawsze ochotę powiedzieć: „Julek, jak pragnę zdrowia twojego i mojego, zostaw to i weź się do uczciwego pisania”.

  źródło: NKJP: Andrzej Bobkowski: Szkice piórkiem: (Francja 1940-1944), 1957

  Otóż w Bułgarii ofiarnik po zabiciu zwierzęcia kładł nóż na kamieniu, aby krew spłynęła do zagłębienia. Do takich zagłębień Słowianie składali też resztki święconego w pierwszy dzień świąt Wielkanocnych.

  źródło: NKJP: Michał Rożek: Symbolika i magia Krakowa, 2000

  Wybór Papieża Słowianina sprawił, że Kościoły i narody środkowej i wschodniej Europy stały się jeszcze bardziej przedmiotem stałej troski i odpowiedzialności Stolicy Apostolskiej.

  źródło: NKJP: Zygmunt Kubiak: Przestrzeń dzieł wiecznych: eseje o tradycji kultury śródziemnomorskiej, 1993

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. Słowianin
  Słowianie
  ndepr
  Słowiany
  depr
  D. Słowianina
  Słowian
  C. Słowianinowi
  Słowianom
  B. Słowianina
  Słowian
  N. Słowianinem
  Słowianami
  Ms. Słowianinie
  Słowianach
  W. Słowianinie
  Słowianie
  ndepr
  Słowiany
  depr

 • psł. *slověninъ

CHRONOLOGIZACJA:
XV w., SStp
Data ostatniej modyfikacji: 04.09.2017