fundusz parasolowy

 • ekon.  forma inwestowania pieniędzy za pośrednictwem jakiejś instytucji, polegająca na dzieleniu jakiegoś zasobu pieniężnego na kilka części, po to by uzyskać zysk z kilku źródeł, co pozwala zminimalizować ewentualne straty i zmniejszyć podatek
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Finanse

  papiery wartościowe i akcje/udziały


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Biznes

  funkcjonowanie firm i przedsiębiorstw

 • Na co powinniśmy zwrócić uwagę decydując się na fundusz parasolowy? Finansiści podpowiadają, że liczy się szeroka oferta subfunduszy, która pozwala na wybór najlepszej strategii inwestycyjnej dostosowanej do obecnych warunków rynkowych.

  źródło: NKJP: Beata Sypuła: Wybierz najlepszy fundusz inwestycyjny, Gazeta Krakowska, 2007-09-04

  Fundusze parasolowe zaczęły powstawać w zeszłym roku. Dopiero wtedy prawo pozwoliło na uniknięcie podatku Belki przy przenoszeniu środków między subfunduszami jednego funduszu parasolowego.

  źródło: NKJP: X: Parasol nad gotówką Inwestowanie, Polska Głos Wielkopolsk, 2007-07-11

  Korzyść podatkowa jest najważniejszą korzyścią przy funduszach parasolowych. Należy jednak pamiętać o tym, że polega ona właściwie tylko na odroczeniu podatku do momentu zakończenia inwestycji.

  źródło: NKJP: Grzegorz Piotrowski: Pod parasolem, Gazeta Ubezpieczeniowa, 2006-11-21

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  m3, odmienny: fundusz, parasolowy
 • ang. umbrella fund

Data ostatniej modyfikacji: 03.10.2017