dofinansować

 • wesprzeć jakieś osoby lub działania, dostarczając brakujących lub dodatkowych pieniędzy
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Finanse

  czynności, przedmioty związane z pieniędzmi


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Biznes

  funkcjonowanie firm i przedsiębiorstw

  • dofinansować dzieci, uczniów; budżet, fundusz, imprezę, koszty czegoś, kulturę, obiady, obóz, program, projekt, wyjazd; działalność, inwestycję, leczenie, pracę, przewozy, studia, szkolenia, zakup czegoś; firmę, gminę, instytucje, kluby, organizacje, państwo, placówkę, spółkę, szkoły, szpitale, jakiś zakład
  • program dofinansowania
 • Francuski rząd zgodził się dofinansować narodowego przewoźnika kwotą kilkunastu miliardów franków [...].

  źródło: NKJP: Robert Sołtyk: Air France na rozdrożu, Gazeta Wyborcza, 1994-04-05

  Gmina Koszyce [...] zadeklarowała bowiem, że inwestycję dofinansuje z własnych środków.

  źródło: NKJP: (ALG): Chodnik na Nowej, Dziennik Polski, 2006-09-27

  Pojawiło się jednak kilka pomysłów na zagospodarowanie zwróconych pieniędzy. Jeden z nich zakładał dofinansowanie uczniów, którzy powtarzali klasę.

  źródło: NKJP: Magdalena Baranowska-Szczepańska: 2000 złotych dla ucznia, Głos Wielkopolski, 2005-08-30

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. dofinansuję
  dofinansujemy
  2 os. dofinansujesz
  dofinansujecie
  3 os. dofinansuje
  dofinansują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. dofinansowałem
  +(e)m dofinansował
  dofinansowałam
  +(e)m dofinansowała
  dofinansowałom
  +(e)m dofinansowało
  dofinansowaliśmy
  +(e)śmy dofinansowali
  dofinansowałyśmy
  +(e)śmy dofinansowały
  2 os. dofinansowałeś
  +(e)ś dofinansował
  dofinansowałaś
  +(e)ś dofinansowała
  dofinansowałoś
  +(e)ś dofinansowało
  dofinansowaliście
  +(e)ście dofinansowali
  dofinansowałyście
  +(e)ście dofinansowały
  3 os. dofinansował
  dofinansowała
  dofinansowało
  dofinansowali
  dofinansowały

  bezosobnik: dofinansowano

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. dofinansujmy
  2 os. dofinansuj
  dofinansujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. dofinansowałbym
  bym dofinansował
  dofinansowałabym
  bym dofinansowała
  dofinansowałobym
  bym dofinansowało
  dofinansowalibyśmy
  byśmy dofinansowali
  dofinansowałybyśmy
  byśmy dofinansowały
  2 os. dofinansowałbyś
  byś dofinansował
  dofinansowałabyś
  byś dofinansowała
  dofinansowałobyś
  byś dofinansowało
  dofinansowalibyście
  byście dofinansowali
  dofinansowałybyście
  byście dofinansowały
  3 os. dofinansowałby
  by dofinansował
  dofinansowałaby
  by dofinansowała
  dofinansowałoby
  by dofinansowało
  dofinansowaliby
  by dofinansowali
  dofinansowałyby
  by dofinansowały

  bezosobnik: dofinansowano by

  bezokolicznik: dofinansować

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: dofinansowawszy

  gerundium: dofinansowanie

  imiesłów przymiotnikowy bierny: dofinansowany

  odpowiednik aspektowy: dofinansowywać

 • bez ograniczeń + dofinansować +
  KOGO/CO
CHRONOLOGIZACJA:
1958, Przegląd Zachodni, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 20.08.2017