nasilać

 • zwiększać intensywność czegoś
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  jakość i intensywność

  • nasilać ataki, przemoc, represje, terror; kampanię, konflikty, kontrolę, krytykę, protesty
 • – Faktycznie, jesienią watahy wilków nasilają ataki – potwierdza Janusz Tomasiewicz, dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego.

  źródło: NKJP: Józef Słowik: Wilki atakują!, Gazeta Krakowska, 2005-08-17

  Zarząd nasila konflikty, nie wywiązuje się z porozumień.

  źródło: NKJP: Jacek Klein: Stoczniowcy już nie lubią ISD, Dziennik Bałtycki, 2008-08-23

  Leczenie [...] samej nerwicy jest z góry skazane na niepowodzenie, gdyż bóle odczuwane jako główne dolegliwości mają podłoże organiczne, chociaż są nasilane czynnikami psychogennymi.

  źródło: NKJP: Mirosław Winczewski: Kręgarstwo dla każdego. Kręgarstwo radiestezyjne, terapia i profilaktyka, kręgarstwo klasyczne, chiropraktyka, 2006

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. nasilam
  nasilamy
  2 os. nasilasz
  nasilacie
  3 os. nasila
  nasilają

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. nasilałem
  +(e)m nasilał
  nasilałam
  +(e)m nasilała
  nasilałom
  +(e)m nasilało
  nasilaliśmy
  +(e)śmy nasilali
  nasilałyśmy
  +(e)śmy nasilały
  2 os. nasilałeś
  +(e)ś nasilał
  nasilałaś
  +(e)ś nasilała
  nasilałoś
  +(e)ś nasilało
  nasilaliście
  +(e)ście nasilali
  nasilałyście
  +(e)ście nasilały
  3 os. nasilał
  nasilała
  nasilało
  nasilali
  nasilały

  bezosobnik: nasilano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę nasilał
  będę nasilać
  będę nasilała
  będę nasilać
  będę nasilało
  będę nasilać
  będziemy nasilali
  będziemy nasilać
  będziemy nasilały
  będziemy nasilać
  2 os. będziesz nasilał
  będziesz nasilać
  będziesz nasilała
  będziesz nasilać
  będziesz nasilało
  będziesz nasilać
  będziecie nasilali
  będziecie nasilać
  będziecie nasilały
  będziecie nasilać
  3 os. będzie nasilał
  będzie nasilać
  będzie nasilała
  będzie nasilać
  będzie nasilało
  będzie nasilać
  będą nasilali
  będą nasilać
  będą nasilały
  będą nasilać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. nasilajmy
  2 os. nasilaj
  nasilajcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. nasilałbym
  bym nasilał
  nasilałabym
  bym nasilała
  nasilałobym
  bym nasilało
  nasilalibyśmy
  byśmy nasilali
  nasilałybyśmy
  byśmy nasilały
  2 os. nasilałbyś
  byś nasilał
  nasilałabyś
  byś nasilała
  nasilałobyś
  byś nasilało
  nasilalibyście
  byście nasilali
  nasilałybyście
  byście nasilały
  3 os. nasilałby
  by nasilał
  nasilałaby
  by nasilała
  nasilałoby
  by nasilało
  nasilaliby
  by nasilali
  nasilałyby
  by nasilały

  bezosobnik: nasilano by

  bezokolicznik: nasilać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: nasilając

  gerundium: nasilanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: nasilający

  imiesłów przymiotnikowy bierny: nasilany

  odpowiednik aspektowy: nasilić

 • bez ograniczeń + nasilać +
  CO
 • Zob. siła

CHRONOLOGIZACJA:
1809, SL
Inne znaczenie: 'nawlekać'.
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2018