nasilony

 • mający dużą siłę lub intensywność
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  jakość i intensywność

 • synonimy:  natężony
  • nasilony konflikt; ból, lęk, stres; nasilona alergia, choroba, depresja; nasilone objawy, zaburzenia
 • Ustawa nie zawiera sporej części rozwiązań, które w ocenie specjalistów z medycyny pracy powinny się w niej znaleźć. Na przykład odrzucono całkowicie osoby, które pracują przy bardzo nasilonym hałasie.

  źródło: NKJP: Kryteria rządowe, a nie medyczne, Dziennik Polski, 2008-12-20

  [...] nasilone konflikty pomiędzy rodzicami, a zwłaszcza przemoc w domu powinny budzić niepokój nauczycieli.

  źródło: NKJP: X: Nie dajmy im się zabić, Polska Głos Wielkopolski, 2007-02-17

  Podczas gdy umiarkowany lęk społeczny może być skutecznie zwalczany na drodze różnych treningów, to lęk nasilony może wymagać już skomplikowanych i dłuższych oddziaływań psychoterapeutycznych.

  źródło: NKJP: Stanisław Porczyk: Lęk społeczny. Jak pozbyć się paraliżującej tremy, Polityka, 2009-08-26

  [...] przeziębienie przebiega łagodniej, przy temperaturze podgorączkowej i niewielkich bólach. Nasilone są za to takie objawy, jak: ból gardła, katar, kichanie i kaszel.

  źródło: NKJP: Agnieszka Grzelak: Zanim przyjdzie do nas grypa, Dziennik Zachodni, 2007-09-22

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. nasilony
  nasilony
  nasilony
  nasilone
  nasilona
  D. nasilonego
  nasilonego
  nasilonego
  nasilonego
  nasilonej
  C. nasilonemu
  nasilonemu
  nasilonemu
  nasilonemu
  nasilonej
  B. nasilonego
  nasilonego
  nasilony
  nasilone
  nasiloną
  N. nasilonym
  nasilonym
  nasilonym
  nasilonym
  nasiloną
  Ms. nasilonym
  nasilonym
  nasilonym
  nasilonym
  nasilonej
  W. nasilony
  nasilony
  nasilony
  nasilone
  nasilona
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. nasileni
  nasileni
  nasilone
  nasilone
  D. nasilonych
  nasilonych
  nasilonych
  nasilonych
  C. nasilonym
  nasilonym
  nasilonym
  nasilonym
  B. nasilonych
  nasilonych
  nasilonych
  nasilone
  N. nasilonymi
  nasilonymi
  nasilonymi
  nasilonymi
  Ms. nasilonych
  nasilonych
  nasilonych
  nasilonych
  W. nasileni
  nasileni
  nasilone
  nasilone

 • Zob. siła, por. nasilić

CHRONOLOGIZACJA:
1934, NKJP
Data ostatniej modyfikacji: 09.08.2017