napakowywać się

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

3. wiedzą

 • 3.

  pot.  nasycać się zdobywaniem wiedzy, myśleniem o czymś lub wyrabianiem poglądów na jakiś temat
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  nazwy działań intelektualnych człowieka

 • Znów będziemy rozprawiać się z mitami, napakowywać się wiedzą i łączyć teorię z praktycznymi wskazówkami i dyskusją.

  źródło: Internet: facebook.com/coachingintymnosci

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. napakowuję się
  napakowujemy się
  2 os. napakowujesz się
  napakowujecie się
  3 os. napakowuje się
  napakowują się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. napakowywałem się
  +(e)m się napakowywał
  napakowywałam się
  +(e)m się napakowywała
  napakowywałom się
  +(e)m się napakowywało
  napakowywaliśmy się
  +(e)śmy się napakowywali
  napakowywałyśmy się
  +(e)śmy się napakowywały
  2 os. napakowywałeś się
  +(e)ś się napakowywał
  napakowywałaś się
  +(e)ś się napakowywała
  napakowywałoś się
  +(e)ś się napakowywało
  napakowywaliście się
  +(e)ście się napakowywali
  napakowywałyście się
  +(e)ście się napakowywały
  3 os. napakowywał się
  napakowywała się
  napakowywało się
  napakowywali się
  napakowywały się

  bezosobnik: napakowywano się

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę się napakowywał
  będę się napakowywać
  będę się napakowywała
  będę się napakowywać
  będę się napakowywało
  będę się napakowywać
  będziemy się napakowywali
  będziemy się napakowywać
  będziemy się napakowywały
  będziemy się napakowywać
  2 os. będziesz się napakowywał
  będziesz się napakowywać
  będziesz się napakowywała
  będziesz się napakowywać
  będziesz się napakowywało
  będziesz się napakowywać
  będziecie się napakowywali
  będziecie się napakowywać
  będziecie się napakowywały
  będziecie się napakowywać
  3 os. będzie się napakowywał
  będzie się napakowywać
  będzie się napakowywała
  będzie się napakowywać
  będzie się napakowywało
  będzie się napakowywać
  będą się napakowywali
  będą się napakowywać
  będą się napakowywały
  będą się napakowywać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. napakowujmy się
  2 os. napakowuj się
  napakowujcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. napakowywałbym się
  bym się napakowywał
  napakowywałabym się
  bym się napakowywała
  napakowywałobym się
  bym się napakowywało
  napakowywalibyśmy się
  byśmy się napakowywali
  napakowywałybyśmy się
  byśmy się napakowywały
  2 os. napakowywałbyś się
  byś się napakowywał
  napakowywałabyś się
  byś się napakowywała
  napakowywałobyś się
  byś się napakowywało
  napakowywalibyście się
  byście się napakowywali
  napakowywałybyście się
  byście się napakowywały
  3 os. napakowywałby się
  by się napakowywał
  napakowywałaby się
  by się napakowywała
  napakowywałoby się
  by się napakowywało
  napakowywaliby się
  by się napakowywali
  napakowywałyby się
  by się napakowywały

  bezosobnik: napakowywano by się

  bezokolicznik: napakowywać się

  imiesłów przysłówkowy współczesny: napakowując się

  gerundium: napakowywanie się

  imiesłów przymiotnikowy czynny: napakowujący się

  odpowiednik aspektowy: napakować się

 • bez ograniczeń + napakowywać się +
  CZYM