nawkurzać się

 • pot.  wyrazić licznymi wypowiedziami lub gestami odczuwaną złość
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Stany psychiczne człowieka

  zachowania emocjonalne

 • synonimy:  nazłościć się
 • A u nas w Polsce, aby założyć firmę, trzeba pokonać labirynt durnych przepisów, nawkurzać się, nabiegać, stracić na „dzień dobry” kupę kasy [...].

  źródło: Interenet: biznes.interia.pl

  Ola dzisiaj zrobiła frytki i kalmary w nowym urządzeniu, które przywiózł Łukasz. A ile nawkurzała się, gdy jej to przywiózł. A dzisiaj wyciągnęła z kartonu i jest cała w skowronkach.

  źródło: Internet: medfood.familie.pl

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. nawkurzam się
  nawkurzamy się
  2 os. nawkurzasz się
  nawkurzacie się
  3 os. nawkurza się
  nawkurzają się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. nawkurzałem się
  +(e)m się nawkurzał
  nawkurzałam się
  +(e)m się nawkurzała
  nawkurzałom się
  +(e)m się nawkurzało
  nawkurzaliśmy się
  +(e)śmy się nawkurzali
  nawkurzałyśmy się
  +(e)śmy się nawkurzały
  2 os. nawkurzałeś się
  +(e)ś się nawkurzał
  nawkurzałaś się
  +(e)ś się nawkurzała
  nawkurzałoś się
  +(e)ś się nawkurzało
  nawkurzaliście się
  +(e)ście się nawkurzali
  nawkurzałyście się
  +(e)ście się nawkurzały
  3 os. nawkurzał się
  nawkurzała się
  nawkurzało się
  nawkurzali się
  nawkurzały się

  bezosobnik: nawkurzano się

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę się nawkurzał
  będę się nawkurzać
  będę się nawkurzała
  będę się nawkurzać
  będę się nawkurzało
  będę się nawkurzać
  będziemy się nawkurzali
  będziemy się nawkurzać
  będziemy się nawkurzały
  będziemy się nawkurzać
  2 os. będziesz się nawkurzał
  będziesz się nawkurzać
  będziesz się nawkurzała
  będziesz się nawkurzać
  będziesz się nawkurzało
  będziesz się nawkurzać
  będziecie się nawkurzali
  będziecie się nawkurzać
  będziecie się nawkurzały
  będziecie się nawkurzać
  3 os. będzie się nawkurzał
  będzie się nawkurzać
  będzie się nawkurzała
  będzie się nawkurzać
  będzie się nawkurzało
  będzie się nawkurzać
  będą się nawkurzali
  będą się nawkurzać
  będą się nawkurzały
  będą się nawkurzać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. nawkurzajmy się
  2 os. nawkurzaj się
  nawkurzajcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. nawkurzałbym się
  bym się nawkurzał
  nawkurzałabym się
  bym się nawkurzała
  nawkurzałobym się
  bym się nawkurzało
  nawkurzalibyśmy się
  byśmy się nawkurzali
  nawkurzałybyśmy się
  byśmy się nawkurzały
  2 os. nakurzałbyś się
  byś się nawkurzał
  nawkurzałabyś się
  byś się nawkurzała
  nawkurzałobyś się
  byś się nawkurzało
  nawkurzalibyście się
  byście się nawkurzali
  nawkurzałybyście się
  byście się nawkurzały
  3 os. nawkurzałby się
  by się nawkurzał
  nawkurzałaby się
  by się nawkurzała
  nawkurzałoby się
  by się nawkurzało
  nawkurzaliby się
  by się nawkurzali
  nawkurzałyby się
  by się nawkurzały

  bezosobnik: nawkurzano by się

  bezokolicznik: nawkurzać się

  imiesłów przysłówkowy współczesny: nawkurzając się

  gerundium: nawkurzanie się

  imiesłów przymiotnikowy czynny: nawkurzający się

 • Zob. kurzyć

  Prawdopodobnie eufemizm wyrazu wkurwiać się

CHRONOLOGIZACJA:
2007, biznes.interia.pl
Data ostatniej modyfikacji: 13.12.2021