CHRONOLOGIZACJA:
SStp
SKN
SJPXVII
STR
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
FRAZEOLOGIZMY:
bodaj/żeby kogoś święta ziemia nie nosiła
gruczoł Ziemi
grunt pali się pod nogami komuś
ziemia pali się pod stopami komuś
ziemia pali się pod nogami komuś
ziemia usuwa się spod nóg komuś
ziemia usuwa się spod stóp komuś
jak spod ziemi
ktoś gryzie ziemię
ktoś idzie do piachu
ktoś idzie do ziemi
ktoś jest zawieszony między niebem a ziemią
ktoś ledwo odrósł od ziemi
ktoś jeszcze nie odrósł od ziemi
ktoś poruszył niebo i ziemię
ktoś poszedł do piachu
ktoś poszedł do ziemi
ktoś schodzi z obłoków
ktoś schodzi z obłoków na ziemię
ktoś twardo stąpa po ziemi
ktoś twardo chodzi po ziemi
ktoś mocno stąpa po ziemi
ktoś stoi mocno na ziemi
ktoś stoi twardo na ziemi
ktoś trzyma się ziemi
ktoś wdeptał w ziemię kogoś
ktoś wdeptuje w ziemię kogoś
ktoś wraca na ziemię
ktoś wrócił na ziemię
ktoś wydobył spod ziemi coś
ktoś wyzwał na udeptaną ziemię kogoś
ktoś pozwał na udeptaną ziemię kogoś
ktoś wyzwał na ubitą ziemię kogoś
ktoś wyzywa na udeptaną ziemię kogoś
ktoś wyzywa na ubitą ziemię kogoś
ktoś zapada się pod ziemię ze wstydu
ktoś zapadł się pod ziemię ze wstydu
ktoś zszedł z obłoków
ktoś zszedł z obłoków na ziemię
ktoś/coś przywiązał/przywiązało do ziemi kogoś
ktoś/coś sprowadza na ziemię kogoś
ktoś/coś ściąga na ziemię kogoś
ktoś/coś sprowadza z obłoków na ziemię kogoś
ktoś/coś sprowadził/sprowadziło na ziemię kogoś
ktoś/coś ściągnął/ściągnęło na ziemię kogoś
ktoś/coś sprowadził/sprowadziło z obłoków na ziemię kogoś
ktoś/coś zapada się pod ziemię
ktoś/coś zapadł się/zapadło się pod ziemię
ktoś/coś zmiótł/zmiotło z powierzchni ziemi kogoś/coś
ktoś/coś starł/starło z powierzchni ziemi kogoś/coś
ktoś/coś zgładził/zgładziło z powierzchni ziemi kogoś/coś
ktoś/coś znika z powierzchni ziemi
ktoś/coś zniknął/zniknęło z powierzchni ziemi
ktoś/coś zrównał/zrównało z ziemią coś
ktoś/coś zrównuje z ziemią coś
ktoś/coś równa coś z ziemią
matka natura
matka ziemia
metal ziem rzadkich
na udeptanej ziemi
na ubitej ziemi
nauki o Ziemi
nie z tej ziemi
niebo i ziemia
niech mu/jej/im ziemia lekką będzie
niech piekło pochłonie kogoś/coś
niech ziemia pochłonie kogoś/coś
nogi komuś wrosły w ziemię
płaszcz Ziemi
sól ziemi
szkoda, że kogoś święta ziemia nosi
taktyka spalonej ziemi
trzęsienie ziemi
wszystkie znaki na niebie i ziemi
wszelkie znaki na niebie i ziemi
wszelkie znaki na niebie i na ziemi
ziemia niczyja
ziemia obiecana
ziemia okrzemkowa
grunt pali się pod nogami komuś
ziemia pali się pod stopami komuś
ziemia pali się pod nogami komuś
ziemia usuwa się spod nóg komuś
ziemia usuwa się spod stóp komuś
Ziemia Święta
grunt pali się pod nogami komuś
ziemia pali się pod stopami komuś
ziemia pali się pod nogami komuś
ziemia usuwa się spod nóg komuś
ziemia usuwa się spod stóp komuś
Ziemie Odzyskane
Ziemie Zachodnie
Ziemie Zachodnie i Północne
że też kogoś święta ziemia nosi
Data ostatniej modyfikacji: 19.03.2014