namagnesowywać się

 • fiz.  nabierać właściwości magnesu - przedmiotu
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

 • synonimy:  magnesować się
 • Okazało się, że to lawa, wypływając z grzbietu śródatlantyckiego i zastygając po obu jego stronach, namagnesowywała się zgodnie z obowiązującym w owym czasie ułożeniem biegunów.

  źródło: Joanna Roszkowska-Remin: Zmiany pola i wędrówka biegunów, 2013-07-03 (jednaziemia.pl)

  Kiedy uzwojenia stojana są zasilane stałym prądem, bieguny namagnesowują się.

  źródło: Rodzaje silników krokowych i ich właściwości (zsp2.edu.pl/download/materialy)

  [...] rower (jacht), stojąc gdzieś, namagnesowuje się zgodnie z liniami magnetycznymi ziemi.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. namagnesowuję się
  namagnesowujemy się
  2 os. namagnesowujesz się
  namagnesowujecie się
  3 os. namagnesowuje się
  namagnesowują się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. namagnesowywałem się
  +(e)m się namagnesowywał
  namagnesowywałam się
  +(e)m się namagnesowywała
  namagnesowywałom się
  +(e)m się namagnesowywało
  namagnesowywaliśmy się
  +(e)śmy się namagnesowywali
  namagnesowywałyśmy się
  +(e)śmy się namagnesowywały
  2 os. namagnesowywałeś się
  +(e)ś się namagnesowywał
  namagnesowywałaś się
  +(e)ś się namagnesowywała
  namagnesowywałoś się
  +(e)ś się namagnesowywało
  namagnesowywaliście się
  +(e)ście się namagnesowywali
  namagnesowywałyście się
  +(e)ście się namagnesowywały
  3 os. namagnesowywał się
  namagnesowywała się
  namagnesowywało się
  namagnesowywali się
  namagnesowywały się

  bezosobnik: namagnesowywano się

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę się namagnesowywał
  będę się namagnesowywać
  będę się namagnesowywała
  będę się namagnesowywać
  będę się namagnesowywało
  będę się namagnesowywać
  będziemy się namagnesowywali
  będziemy się namagnesowywać
  będziemy się namagnesowywały
  będziemy się namagnesowywać
  2 os. będziesz się namagnesowywał
  będziesz się namagnesowywać
  będziesz się namagnesowywała
  będziesz się namagnesowywać
  będziesz się namagnesowywało
  będziesz się namagnesowywać
  będziecie się namagnesowywali
  będziecie się namagnesowywać
  będziecie się namagnesowywały
  będziecie się namagnesowywać
  3 os. będzie się namagnesowywał
  będzie się namagnesowywać
  będzie się namagnesowywała
  będzie się namagnesowywać
  będzie się namagnesowywało
  będzie się namagnesowywać
  będą się namagnesowywali
  będą się namagnesowywać
  będą się namagnesowywały
  będą się namagnesowywać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. namagnesowujmy się
  2 os. namagnesowuj się
  namagnesowujcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. namagnesowywałbym się
  bym się namagnesowywał
  namagnesowywałabym się
  bym się namagnesowywała
  namagnesowywałobym się
  bym się namagnesowywało
  namagnesowywalibyśmy się
  byśmy się namagnesowywali
  namagnesowywałybyśmy się
  byśmy się namagnesowywały
  2 os. namagnesowywałbyś się
  byś się namagnesowywał
  namagnesowywałabyś się
  byś się namagnesowywała
  namagnesowywałobyś się
  byś się namagnesowywało
  namagnesowywalibyście się
  byście się namagnesowywali
  namagnesowywałybyście się
  byście się namagnesowywały
  3 os. namagnesowywałby się
  by się namagnesowywał
  namagnesowywałaby się
  by się namagnesowywała
  namagnesowywałoby się
  by się namagnesowywało
  namagnesowywaliby się
  by się namagnesowywali
  namagnesowywałyby się
  by się namagnesowywały

  bezosobnik: namagnesowywano by się

  bezokolicznik: namagnesowywać się

  imiesłów przysłówkowy współczesny: namagnesowując się

  gerundium: namagnesowywanie się

  imiesłów przymiotnikowy czynny: namagnesowujący się

  odpowiednik aspektowy: namagnesować się

 • Od: magnes

CHRONOLOGIZACJA:
2003, Nowy słownik Fundacji Kościuszkowskiej polsko-angielski, Tom 2, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 14.05.2017