marginalnie

 • książk.  jako coś mniej ważnego niż to, co jest główne i zasadnicze
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  jakość i intensywność

  • potraktować/traktować marginalnie
 • W książce problem ten pojawił się jedynie marginalnie w postaci ostatniego rozdziału.

  źródło: NKJP: Krzysztof Jurek: Lilijka i łódka - Historia harcerstwa łódzkiego do 1939 roku, 2006

  Kroniki klasztorne [...] marginalnie tylko i z rzadka wspominają o jej istnieniu [...].

  źródło: NKJP: Zbigniew Mikołejko: Żywoty świętych poprawione, 2000

  Zagadnienie relacji międzypodmiotowych nigdy nie należało do kanonu podstawowych tematów filozofii. Jeśli się pojawiało, to marginalnie.

  źródło: NKJP: Witold P. Glinkowski, Adam Nowaczyk, Józef Piórczyński: Rozum w dziejach: księga jubileuszowa profesora Ryszarda Panasiuka, 2001

  Analizy kampanii wyborczych są w tej książce obecne w niezbędnym zakresie -podporządkowanym wyjaśnianiu wyników wyborów. Marginalnie jedynie podejmuję inne, skądinąd ważne, wątki badań nad kampaniami.

  źródło: NKJP: Jacek Raciborski: Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego w latach 1989-1995, 1997

 • część mowy: przysłówek

 • Od: marginalny

CHRONOLOGIZACJA:
1844, Biblioteka Naukowego Zakładu imienia Ossolińskich: pismo, books,google.pl
Inne znaczenie: "tak, że jest umieszczone na marginesie'.
Data ostatniej modyfikacji: 23.07.2018