Brześć

 • miasto na Białorusi
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Przynależność i podział terytorialny

  państwa, miasta, obszary geograficzne

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. Brześć
  Brzeście
  D. Brześcia
  Brześci
  Brześciów
  C. Brześciowi
  Brześciom
  B. Brześć
  Brzeście
  N. Brześciem
  Brześciami
  Ms. Brześciu
  Brześciach
  W. Brześciu
  Brzeście

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • mieszkaniec:

  brzeski

  mieszkaniec:

  brześcianin

  mieszkanka:

  brześcianka

Data ostatniej modyfikacji: 24.04.2017