nawykły

 • taki, który uważa jakieś sytuacje, osoby lub rzeczy za zwyczajne i normalne, dlatego że stykał się z nimi lub doświadczał ich przez dłuższy czas
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

 • synonimy:  przywykły
  • nawykły do pracy
 • Nie ulega wątpliwości, że jest to człowiek nawykły do traktowania wszystkiego z rezerwą.

  źródło: NKJP: Zbigniew Raszewski: Raptularz (1965-67), 1967

  Młodzi racjonalizatorzy muszą pokonywać opór starszego pokolenia, nawykłego do przedwojennych metod pracy i sposobów myślenia, które absolutnie nie przystają do polskiej rzeczywistości nowego ustroju.

  źródło: NKJP: Marzena Wiśniak: Socrealizm wiecznie żywy - kultura, Magazyn Puls Studenta, nr 20, 2000-03

  Górale - twardzi i nawykli do trudów - z mozołem wydzierali przyrodzie każdy skrawek ziemi, a w potrzebie z równą zaciętością bronili swego dobytku.

  źródło: NKJP: Iwona Surmik: Ostatni smok, 2005

  Choć Ameryka to kraj wspaniałych wolontariuszy, a także ludzi nawykłych do pracy po godzinach i krótkich urlopów, to bardzo podejrzliwie patrzy się na wszelkie przywileje.

  źródło: NKJP: (X): Pełzacz kojcowy, Polityka, 2001-07-21

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. nawykły
  nawykły
  nawykły
  nawykłe
  nawykła
  D. nawykłego
  nawykłego
  nawykłego
  nawykłego
  nawykłej
  C. nawykłemu
  nawykłemu
  nawykłemu
  nawykłemu
  nawykłej
  B. nawykłego
  nawykłego
  nawykły
  nawykłe
  nawykłą
  N. nawykłym
  nawykłym
  nawykłym
  nawykłym
  nawykłą
  Ms. nawykłym
  nawykłym
  nawykłym
  nawykłym
  nawykłej
  W. nawykły
  nawykły
  nawykły
  nawykłe
  nawykła
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. nawykli
  nawykli
  nawykłe
  nawykłe
  D. nawykłych
  nawykłych
  nawykłych
  nawykłych
  C. nawykłym
  nawykłym
  nawykłym
  nawykłym
  B. nawykłych
  nawykłych
  nawykłych
  nawykłe
  N. nawykłymi
  nawykłymi
  nawykłymi
  nawykłymi
  Ms. nawykłych
  nawykłych
  nawykłych
  nawykłych
  W. nawykli
  nawykli
  nawykłe
  nawykłe

 • bez ograniczeń + nawykły +
  do CZEGO
  szyk: neutralny
 • Zob. nawyknąć

CHRONOLOGIZACJA:
1661, Kart XVII-XVIII
Data ostatniej modyfikacji: 03.11.2017