ścieśniony

 • jęz.  o samogłoskach [a], [o], [e]: wymawiany w taki sposób, że zamiast normalnej głoski [a] przypomina głoskę [o], zamiast głoski [o] – głoskę [u], zaś zamiast głoski [e] – głoskę [i] bądź [y]
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język

  mówienie

 • synonimy:  pochylony
  zwężony
 • W języku hiszpańskim, w przeciwieństwie do francuskiego, kreska nad samogłoską nie mówi nam o jej jakości - czy samogłoska jest otwarta, czy ścieśniona - lecz jedynie informuje nas, gdzie pada przycisk.

  źródło: NKJP: Mikołaj Szymański: Kiciakakocia!, Gazeta Wyborcza, 1996-08-02

  Mówiący językami wschodniosłowiańskimi obywatele dawnej Rzeczypospolitej wielu narodów nie znali po prostu głosek ścieśnionych.

  źródło: NKJP: Alicja Nagórko: Zarys gramatyki języka polskiego, 1996

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. ścieśniony
  ścieśniony
  ścieśniony
  ścieśnione
  ścieśniona
  D. ścieśnionego
  ścieśnionego
  ścieśnionego
  ścieśnionego
  ścieśnionej
  C. ścieśnionemu
  ścieśnionemu
  ścieśnionemu
  ścieśnionemu
  ścieśnionej
  B. ścieśnionego
  ścieśnionego
  ścieśniony
  ścieśnione
  ścieśnioną
  N. ścieśnionym
  ścieśnionym
  ścieśnionym
  ścieśnionym
  ścieśnioną
  Ms. ścieśnionym
  ścieśnionym
  ścieśnionym
  ścieśnionym
  ścieśnionej
  W. ścieśniony
  ścieśniony
  ścieśniony
  ścieśnione
  ścieśniona
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. ścieśnieni
  ścieśnieni
  ścieśnione
  ścieśnione
  D. ścieśnionych
  ścieśnionych
  ścieśnionych
  ścieśnionych
  C. ścieśnionym
  ścieśnionym
  ścieśnionym
  ścieśnionym
  B. ścieśnionych
  ścieśnionych
  ścieśnionych
  ścieśnione
  N. ścieśnionymi
  ścieśnionymi
  ścieśnionymi
  ścieśnionymi
  Ms. ścieśnionych
  ścieśnionych
  ścieśnionych
  ścieśnionych
  W. ścieśnieni
  ścieśnieni
  ścieśnione
  ścieśnione
CHRONOLOGIZACJA:
XVI w., SPXVI
Na podstawie indeksu haseł
Data ostatniej modyfikacji: 14.03.2019