mgr

 • Odczytywane jako odpowiednia forma przypadka leksemu magister.
  W przypadkach zależnych w lp r. m pisane z kropką mgr. albo z końcówkami fleksyjnymi, np. mgra, mgrem, mgrowi, w lm np. mgrów; w przypadkach zależnych w lp r. ż pisany bez kropki mgr.
  Używany podwojony zapis mgr mgr na określenie lm.
  Używane zwykle przed nazwiskiem lub imieniem i nazwiskiem.
  Używane również w połączeniach, np: mgr inż..

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  określenia człowieka ze względu na jego działalność intelektualną

 • Dziękujemy Panu mgr. inż. Andrzejowi Stefańczykowi, dyrektorowi technicznemu [...], za wyczerpujące informacje.

  źródło: NKJP: Po drugiej stronie lustra, Dziennik Polski - Dom, 2000-10-04

  Od sześciu lat młodzież ma szansę odwiedzania rozmaitych krajów europejskich wraz z organizatorką wycieczek mgr Marią Siniarską.

  źródło: NKJP :Magda Jamka: Nie tylko informatyka, Dziennik Polski - Kraków, 1999-11-08

  Duże znaczenie dla realizacji założonych celów badawczych miała także pomoc i zaangażowanie magistrantów oraz doktorantów Katedry, w szczególności mgr mgr Wojciecha Rucińskiego i Adrianny Wojtal.

  źródło: NKJP: Piotr Frankiewicz: Mechanizmy regulacyjne w obrębie zespołu ryb i ich wpływ, poprzez efekt kaskadowy, na jakość wody w nizinnym zbiorniku zaporowym, 1998

  Skończyła dwa fakultety (jest mgr biologii, absolwentką UŁ i śpiewaczką operową [...]).

  źródło: NKJP: Bohdan Gadomski: Następczyni Violetty Villas?, Express Ilustrowany, 2002-10-19

 • (CZEGO)
 • łac. 'przełożony, nauczyciel, mistrz'

CHRONOLOGIZACJA:
SJPSz
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 11.02.2010