stawiennictwo

 • urzęd.  przybycie w jakieś miejsce po wcześniejszym oficjalnym wezwaniu
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  ruch i spoczynek

 • synonimy:  wstawiennictwo
  • osobiste; dobrowolne, obowiązkowe stawiennictwo
  • stawiennictwo poborowych, świadków
  • stawiennictwo na badanie, na rozprawę, na wezwanie
  • stawiennictwo przed komisją, przed sądem
  • stawiennictwo w komendzie, w prokuraturze, w sądzie, w urzędzie
 • Osobie, która stawiła się na wezwanie, przyznaje się koszt podróży i inne należności według przepisów o należnościach świadków i biegłych w postępowaniu sądowym. Dotyczy to również kosztów osobistego stawiennictwa stron, gdy postępowanie zostało wszczęte z urzędu albo gdy strona została bez swojej winy błędnie wezwana do stawienia się.

  źródło: NKJP: Kodeks Postepowania Administracyjnego

  Prokurator zaproponował kolejny termin stawiennictwa, który został zaakceptowany przez sędziego [...].

  źródło: NKJP: (WM): Sędzia chce przyjść do prokuratury, Dziennik Bałtycki, 2009-12-11

  [...] stawiennictwo poborowych nadal mamy najniższe w kraju: w minionym roku z gminy Tarnów Opolski zgłosiła się niespełna jedna czwarta 19–latków.

  źródło: NKJP: Poborowi z saksów, Trybuna Śląska, 2004-04-02

  Jak wynika z obszernego uzasadnienia [...], pierwszego ze świadków incognito sąd po prostu nie mógłby przesłuchać. Rzeczywiście, w kuluarach prokurator przyznał, że „w tej chwili prokuratura nie jest w stanie spowodować stawiennictwa tego świadka w sądzie”.

  źródło: NKJP: Marta Bratkowska: Sprawa o zabójstwo Wojtka Króla, Gazeta Wyborcza, 1997-11-03

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: n2

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. stawiennictwo
  stawiennictwa
  D. stawiennictwa
  stawiennictw
  C. stawiennictwu
  stawiennictwom
  B. stawiennictwo
  stawiennictwa
  N. stawiennictwem
  stawiennictwami
  Ms. stawiennictwie
  stawiennictwach
  W. stawiennictwo
  stawiennictwa

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • bez ograniczeń + stawiennictwo +
  (KOGO) + (GDZIE)
CHRONOLOGIZACJA:
1811, Antoni Łabęcki, Przypisy i inwentarz do Kodexu postępowania sądowego cywilnego, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 26.04.2021