lesznianin

 • nazwa osobowa od: Leszno
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Przynależność i podział terytorialny

  nazwy osób ze względu na ich pochodzenie i przynależność terytorialną

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. lesznianin
  lesznianie
  ndepr
  leszniany
  depr
  D. lesznianina
  lesznian
  C. lesznianinowi
  lesznianom
  B. lesznianina
  lesznian
  N. lesznianinem
  lesznianami
  Ms. lesznianinie
  lesznianach
  W. lesznianinie
  lesznianie
  ndepr
  leszniany
  depr
CHRONOLOGIZACJA:
1883, J. Bukowski, "Dzieje reformacyi w Polsce od wejścia jéj do Polski aż do jéj upadku: Początki i terytoryalne rozprzestrzenienie się reformacyi", Tom 1, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 09.10.2017