Strzyżów

 • miasto w Polsce
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Przynależność i podział terytorialny

  państwa, miasta, obszary geograficzne

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. Strzyżów
  Strzyżowy
  D. Strzyżowa
  Strzyżowów
  C. Strzyżowowi
  Strzyżowu
  Strzyżowom
  B. Strzyżów
  Strzyżowy
  N. Strzyżowem
  Strzyżowami
  Ms. Strzyżowie
  Strzyżowach
  W. Strzyżowie
  Strzyżowy

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • mieszkaniec:

  strzyżowianin

  mieszkanka:

  strzyżowianka

  przymiotnik:

  strzyżowski

Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2017