giżycczanin

 • nazwa osobowa od: Giżycko
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Przynależność i podział terytorialny

  nazwy osób ze względu na ich pochodzenie i przynależność terytorialną

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. giżycczanin
  giżycczanie
  ndepr
  giżycczany
  depr
  D. giżycczanina
  giżycczan
  C. giżycczaninowi
  giżycczanom
  B. giżycczanina
  giżycczan
  N. giżycczaninem
  giżycczanami
  Ms. giżycczaninie
  giżycczanach
  W. giżycczaninie
  giżycczanie
  ndepr
  giżycczany
  depr

CHRONOLOGIZACJA:
1992, Materiały pomocnicze do historii dziennikarstwa Polski Ludowej, Tomy 22-23, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 09.10.2017