bogobojność

 • książk.  cecha osoby mocno wierzącej w Boga, a w niektórych systemach religijnych w bogów, i pokornie przestrzegającej nakazów wyznawanej religii
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

  wyznania: zasady i prawdy wiary

 • Nie byli przyzwyczajeni do obcowania z tak religijnym człowiekiem, denerwowała ich jego bogobojność.

  źródło: NKJP: Piotr Pytlakowski: Pozer na Sejm, Polityka, 2002-05-25

  [...] ludzi średniowiecza cechowała pobożność i bogobojność, ponieważ mieli świadomość lęku przed Sądem Bożym, tym straszliwym momentem w ich życiu po śmierci, kiedy na szale wagi kładzie się całe ich życie w obliczu surowego i sprawiedliwego Boga.

  źródło: NKJP: Internet

  Gdyby Mickiewicz był rzeczywiście ortodoksyjnie bogobojny, wiedziałby, że grzechu bluźnierstwa nie zmażą żadne peany na cześć pokornego ks. Piotra, skoro nie czuje skruchy i nadal w duszy sympatyzuje z Konradem. Nie ma żalu za grzechy - nie ma odkupienia. Może więc nie chodziło o bogobojność, a o dobre imię, taką zewnętrzną religijność na pokaz?

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. bogobojność
  bogobojności
  D. bogobojności
  bogobojności
  C. bogobojności
  bogobojnościom
  B. bogobojność
  bogobojności
  N. bogobojnością
  bogobojnościami
  Ms. bogobojności
  bogobojnościach
  W. bogobojności
  bogobojności

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • Zob. bogobojny

CHRONOLOGIZACJA:
1539, SPXVI
Data ostatniej modyfikacji: 04.02.2018