wydębiać

 • pot.  uzyskiwać coś dzięki usilnym prośbom i naleganiom
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Relacje międzyludzkie

  określenia relacji międzyludzkich

 • Szkoda trawek-żubrówek, co je Mariusz wydębia od śluzowego.

  źródło: NKJP: Dwie flaszki pod darnią, Tygodnik Siedlecki, 2009-08-19

  A potem dzieci na rodzicach przemocą wydębiają te soczki i zabawki.

  źródło: NKJP: Internet

  Wydębiał dla mnie zwolnienia lekarskie i jeździliśmy dwa razy do roku w Tatry.

  źródło: Internet: party.pl

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wydębiam
  wydębiamy
  2 os. wydębiasz
  wydębiacie
  3 os. wydębia
  wydębiają

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wydębiałem
  +(e)m wydębiał
  wydębiałam
  +(e)m wydębiała
  wydębiałom
  +(e)m wydębiało
  wydębialiśmy
  +(e)śmy wydębiali
  wydębiałyśmy
  +(e)śmy wydębiały
  2 os. wydębiałeś
  +(e)ś wydębiał
  wydębiałaś
  +(e)ś wydębiała
  wydębiałoś
  +(e)ś wydębiało
  wydębialiście
  +(e)ście wydębiali
  wydębiałyście
  +(e)ście wydębiały
  3 os. wydębiał
  wydębiała
  wydębiało
  wydębiali
  wydębiały

  bezosobnik: wydębiano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę wydębiał
  będę wydębiać
  będę wydębiała
  będę wydębiać
  będę wydębiało
  będę wydębiać
  będziemy wydębiali
  będziemy wydębiać
  będziemy wydębiały
  będziemy wydębiać
  2 os. będziesz wydębiał
  będziesz wydębiać
  będziesz wydębiała
  będziesz wydębiać
  będziesz wydębiało
  będziesz wydębiać
  będziecie wydębiali
  będziecie wydębiać
  będziecie wydębiały
  będziecie wydębiać
  3 os. będzie wydębiał
  będzie wydębiać
  będzie wydębiała
  będzie wydębiać
  będzie wydębiało
  będzie wydębiać
  będą wydębiali
  będą wydębiać
  będą wydębiały
  będą wydębiać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wydębiajmy
  2 os. wydębiaj
  wydębiajcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wydębiałbym
  bym wydębiał
  wydębiałabym
  bym wydębiała
  wydębiałobym
  bym wydębiało
  wydębialibyśmy
  byśmy wydębiali
  wydębiałybyśmy
  byśmy wydębiały
  2 os. wydębiałbyś
  byś wydębiał
  wydębiałabyś
  byś wydębiała
  wydębiałobyś
  byś wydębiało
  wydębialibyście
  byście wydębiali
  wydębiałybyście
  byście wydębiały
  3 os. wydębiałby
  by wydębiał
  wydębiałaby
  by wydębiała
  wydębiałoby
  by wydębiało
  wydębialiby
  by wydębiali
  wydębiałyby
  by wydębiały

  bezosobnik: wydębiano by

  bezokolicznik: wydębiać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: wydębiając

  gerundium: wydębianie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: wydębiający

  imiesłów przymiotnikowy bierny: wydębiany

  odpowiednik aspektowy: wydębić

 • bez ograniczeń + wydębiać +
  CO + (od KOGO | na KIM) + (dla KOGO)
 • Zob. wydębić

CHRONOLOGIZACJA:
1806, Jerzy S. Bandtkie: Slownik dokladny języka polskiego i niemieckiego, books.google.pl
Inne znaczenie
Data ostatniej modyfikacji: 07.06.2018