tenże

 • konkretny, mający określoną cechę i wspomniany wcześniej
 • Wyrażenie używane także w przypisach i cytowaniach w pracach naukowych, np. Tak ocenia poglądy Eutychesa i opisuje ich los B. Sesboüé. Zob. Tenże, w: SdD I, s. 358.

 • ATEMATYCZNY

 • synonimy:  ten I
 • Jednak gatunku dramatycznego, który tenże podtytuł również określa, już nie da się tak łatwo potwierdzić.

  źródło: NKJP: Jerzy Adamski: Świat jako niespełnienie albo Samobójstwo Don Juana, 2000

  W rzeczy samej, Chico nie miałby prawa niczego słyszeć, jako że zamknięta kabina pilotów była dźwiękoszczelna, jednakże cała trójka wyposażona była w bezprzewodowy system łączności wewnętrznej, i tąże drogą Haitańczyk odpowiedział Peterowi, parskając w słuchawkach z udawaną irytacją: - Sfrustrowana nimfomanka.

  źródło: NKJP: Jacek Dukaj: W kraju niewiernych, 2000

  Co więcej, łamiąc odwieczne prawo, naruszyłem porządek cesarstwa, a że cesarstwo opierało się na tymże porządku, więc nie wiadomo było, kto bardziej zagrażał cesarstwu: ja czy najeźdźcy, o których wiadomość przywiozłem.

  źródło: NKJP: Sławomir Mrożek: Opowiadania 1974-1979, 1979

  Posługiwanie się saldem pierwotnym jest również wielce przydatne przy badaniu ekonomicznej treści strumieni wpływających na rachunki władz publicznych oraz strumieni odpływających z tychże rachunków.

  źródło: NKJP: Stanisław Owsiak: Finanse publiczne, 1998

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. tenże
  tenże
  tenże
  toż
  taż
  D. tegoż
  tegoż
  tegoż
  tegoż
  tejże
  C. temuż
  temuż
  temuż
  temuż
  tejże
  B. tegoż
  tegoż
  tenże
  toż
  tęż
  tęże
  pot. tąż
  pot. tąże
  N. tymże
  tymże
  tymże
  tymże
  tąż
  tąże
  Ms. tymże
  tymże
  tymże
  tymże
  tejże
  W. tenże
  tenże
  tenże
  toż
  taż
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. ciż
  ciż
  też
  też
  D. tychże
  tychże
  tychże
  tychże
  C. tymże
  tymże
  tymże
  tymże
  B. tychże
  tychże
  tychże
  też
  N. tymiż
  tymiż
  tymiż
  tymiż
  Ms. tychże
  tychże
  tychże
  tychże
  W. ciż
  ciż
  też
  też

 • + zach. psł. *tъnъ 'ten'

  + psł. *-že 'partykuła wzmacniająca'

  Zob. ten I

CHRONOLOGIZACJA:
2 połowa XIV w., SStp
Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2019