świnoujski

 • przymiotnik od: Świnoujście
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Przynależność i podział terytorialny

  państwa, miasta, obszary geograficzne

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. świnoujski
  świnoujski
  świnoujski
  świnoujskie
  świnoujska
  D. świnoujskiego
  świnoujskiego
  świnoujskiego
  świnoujskiego
  świnoujskiej
  C. świnoujskiemu
  świnoujskiemu
  świnoujskiemu
  świnoujskiemu
  świnoujskiej
  B. świnoujskiego
  świnoujskiego
  świnoujski
  świnoujskie
  świnoujską
  N. świnoujskim
  świnoujskim
  świnoujskim
  świnoujskim
  świnoujską
  Ms. świnoujskim
  świnoujskim
  świnoujskim
  świnoujskim
  świnoujskiej
  W. świnoujski
  świnoujski
  świnoujski
  świnoujskie
  świnoujska
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. świnoujscy
  świnoujscy
  świnoujskie
  świnoujskie
  D. świnoujskich
  świnoujskich
  świnoujskich
  świnoujskich
  C. świnoujskim
  świnoujskim
  świnoujskim
  świnoujskim
  B. świnoujskich
  świnoujskich
  świnoujskich
  świnoujskie
  N. świnoujskimi
  świnoujskimi
  świnoujskimi
  świnoujskimi
  Ms. świnoujskich
  świnoujskich
  świnoujskich
  świnoujskich
  W. świnoujscy
  świnoujscy
  świnoujskie
  świnoujskie
 • Od: Świnoujście, z antycypacją grupy spółgłoskowej -*ust-ьsk- > -uść-sk- > uj-sk-

Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2017