Łobez

 • miasto w Polsce
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Przynależność i podział terytorialny

  państwa, miasta, obszary geograficzne

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. Łobez
  Łobzy
  D. Łobza
  Łobzów
  C. Łobzowi
  Łobzom
  B. Łobez
  Łobzy
  N. Łobzem
  Łobzami
  Ms. Łobzie
  Łobzach
  W. Łobzie
  Łobzy

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • przymiotnik:

  łobeski

Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2017