parodiowość

 • to, że coś jest parodią - świadomym naśladowaniem innego utworu, gatunku, stylu lub czyjegoś zachowania w celu ośmieszenia danej osoby lub rzeczy
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność artystyczna człowieka

  prądy, kierunki i kategorie artystyczne

 • synonimy:  parodystyczność
 • Całość może zyskać nieco walorów przy oglądaniu w większym gronie, gdyż wtedy parodiowość [...] ma szanse zajaśnieć większym blaskiem.

  źródło: Internet: pomia.pl

  Wracając do samego Burtona, parodiowość jego produkcji mnie nie przekonuje - być może jest zbyt mało wyrazista, by śmieszyć absurdem [...].

  źródło: Internet: forum.laracroft.pl/

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. parodiowość
  parodiowości
  D. parodiowości
  parodiowości
  C. parodiowości
  parodiowościom
  B. parodiowość
  parodiowości
  N. parodiowością
  parodiowościami
  Ms. parodiowości
  parodiowościach
  W. parodiowości
  parodiowości

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • bez ograniczeń + parodiowość +
  (CZEGO)
 • Od: parodia

CHRONOLOGIZACJA:
1980, NFJP
Data ostatniej modyfikacji: 19.09.2018