legislacyjnie

 • książk.  w sposób związany z legislacją - ustanawianiem przepisów prawa obowiązujących w jakimś państwie lub w jakiejś społeczności
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Prawo i łamanie prawa

  • merytorycznie i legislacyjnie
  • błędny, niepoprawny, poprawny, wadliwy legislacyjnie
 • Wnioskodawcom zwracane są projekty wadliwe legislacyjnie, bez podstawowych aktów wykonawczych czy pozbawione wyliczeń, dotyczących skutków finansowych.

  źródło: NKJP: Internet

  Myślę, że komisji udało się, dzięki pracy wielu ludzi, zbudować tekst ustawy spójny, logiczny, legislacyjnie poprawny, gwarantujący szybkość i łatwość wykonania tej ustawy przez rząd.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 30.11.2000

  Nowy rząd odziedziczy [...] długą listę uznanych już legislacyjnie roszczeń do nieodpłatnego lub ulgowego uczestnictwa w procesie prywatyzacji.

  źródło: NKJP: Marek Dąbrowski: Lista trudnych zadań dla rządu, Gazeta Wyborcza, 1997-10-09

 • część mowy: przysłówek

 • Od: legislacja

CHRONOLOGIZACJA:
1969, NFJP
Data ostatniej modyfikacji: 06.07.2018