czeznąć

 • książk.  stawać się mniejszym, słabszym lub przestawać istnieć
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Określenia fizyczności człowieka

  sprawność i wydolność organizmu


  KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  jakość i intensywność

 • Storczyki wymagają codziennego dozoru. Jeśli zaniedba się opiekę, natychmiast zaczynają czeznąć, a ich kielichy są drobne.

  źródło: NKJP: Jolanta Ciosek: Wśród kamelii, storczyków i fig, Dziennik Polski, 2005-05-06

  [...] obyś sczezła jak czeźnie łajno na słońcu [...].

  źródło: NKJP: Tadeusz Nowak title Półbaśnie, 1976

  Podczas gdy w innych dużych miastach aglomeracji, jak choćby w Gliwicach czy Katowicach, odważnie inwestowano, przebudowywano centra i peryferia, unowocześniano infrastrukturę, rozważnie sięgając po unijne pieniądze, pozyskiwano inwestorów – Bytom coraz bardziej czezł i zapadał w nicość.

  źródło: NKJP: Michał Smolorz: Smutne 750-lecie Bytomia, Dziennik Zachodni, 2004-05-28

  Panuje tu wyjątkowe rozdwojenie społeczne, od którego kobieta dostaje nerwicy, a samo macierzyństwo gdzieś czeźnie i zamienia się w jakąś pokątną działalność, w szarą strefę.

  źródło: NKJP: Maria Nowak: Macierzyństwo staje się działalnością pokątną, Gazeta Poznańska, 2003-05-24

  [...] na pewno nasze drogi skrzyżują się wcześniej czy później w tym czy innym sensie. Tymczasem czeźnij w swojej norze, pozbawiony wszystkiego, nawet honoru [...].

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. czeznę
  czezniemy
  czeźniemy
  2 os. czezniesz
  czeźniesz
  czezniecie
  czeźniecie
  3 os. czeznie
  czeźnie
  czezną

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. czezłem
  czeznąłem
  +(e)m czezł
  +(e)m czeznął
  czezłam
  czeznęłam
  +(e)m czezła
  +(e)m czeznęła
  czezłom
  czeznęłom
  +(e)m czezło
  +(e)m czeznęło
  czeznęliśmy
  czeźliśmy
  +(e)śmy czeznęli
  +(e)śmy czeźli
  czezłyśmy
  czeznęłyśmy
  +(e)śmy czezły
  +(e)śmy czeznęły
  2 os. czezłeś
  czeznąłeś
  +(e)ś czezł
  +(e)ś czeznął
  czezłaś
  czeznęłaś
  +(e)ś czezła
  +(e)ś czeznęła
  czezłoś
  czeznęłoś
  +(e)ś czezło
  +(e)ś czeznęło
  czeznęliście
  czeźliście
  +(e)ście czeznęli
  +(e)ście czeźli
  czezłyście
  czeznęłyście
  +(e)ście czezły
  +(e)ście czeznęły
  3 os. czezł
  czeznął
  czezła
  czeznęła
  czezło
  czeznęło
  czeznęli
  czeźli
  czezły
  czeznęły

  bezosobnik: czeznięto
  czeźnięto

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę czezł
  będę czeznął
  będę czeznąć
  będę czezła
  będę czeznęła
  będę czeznąć
  będę czezło
  będę czeznęło
  będę czeznąć
  będziemy czeznęli
  będziemy czeźli
  będziemy czeznąć
  będziemy czezły
  będziemy czeznęły
  będziemy czeznąć
  2 os. będziesz czezł
  będziesz czeznął
  będziesz czeznąć
  będziesz czezła
  będziesz czeznęła
  będziesz czeznąć
  będziesz czezło
  będziesz czeznęło
  będziesz czeznąć
  będziecie czeznęli
  będziecie czeźli
  będziecie czeznąć
  będziecie czezły
  będziecie czeznęły
  będziecie czeznąć
  3 os. będzie czezł
  będzie czeznął
  będzie czeznąć
  będzie czezła
  będzie czeznęła
  będzie czeznąć
  będzie czezło
  będzie czeznęło
  będzie czeznąć
  będą czeznęli
  będą czeźli
  będą czeznąć
  będą czezły
  będą czeznęły
  będą czeznąć

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. czeznijmy
  czeźnijmy
  2 os. czeznij
  czeźnij
  czeznijcie
  czeźnijcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. czezłbym
  czeznąłbym
  bym czezł
  bym czeznął
  czezłabym
  czeznęłabym
  bym czezła
  bym czeznęła
  czezłobym
  czeznęłobym
  bym czezło
  bym czeznęło
  czeznęlibyśmy
  czeźlibyśmy
  byśmy czeznęli
  byśmy czeźli
  czezłybyśmy
  czeznęłybyśmy
  byśmy czezły
  byśmy czeznęły
  2 os. czezłbyś
  czeznąłbyś
  byś czezł
  byś czeznął
  czezłabyś
  czeznęłabyś
  byś czezła
  byś czeznęła
  czezłobyś
  czeznęłobyś
  byś czezło
  byś czeznęło
  czeznęlibyście
  czeźlibyście
  byście czeznęli
  byście czeźli
  czezłybyście
  czeznęłybyście
  byście czezły
  byście czeznęły
  3 os. czezłby
  czeznąłby
  by czezł
  by czeznął
  czezłaby
  czeznęłaby
  by czezła
  by czeznęła
  czezłoby
  czeznęłoby
  by czezło
  by czeznęło
  czeznęliby
  czeźliby
  by czeznęli
  by czeźli
  czezłyby
  czeznęłyby
  by czezły
  by czeznęły

  bezosobnik: czeznięto by
  czeźnięto by

  bezokolicznik: czeznąć

  imiesłów przysłówkowy współczesny:

  czeznąc

  gerundium: czeznięcie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: czeznący

  odpowiednik aspektowy: sczeznąć

 • psł. *čeznǫti 'niknąć, zanikać słabnąć, więdnąć'

  W etymologicznej więzi z psł. *kaziti; zob. np. skazić

CHRONOLOGIZACJA:
1861, SJPWil
Data ostatniej modyfikacji: 16.01.2018