hańbić się

 • książk.  swoim niegodnym postępowaniem przynosić samemu sobie hańbę
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  słownictwo oceniające


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  zachowania i wyrażenia nieakceptowane społecznie

 • Zwierzęta, kierując się instynktem, nie mają wolnej woli i stąd nie można np. karać wilka za czatowanie na zająca. Jest on posłuszny prawom natury, która uczyniła go drapieżnikiem; nigdy zaś nie zabija dla rozrywki lub interesu, czym niestety może hańbić się rozumny człowiek.

  źródło: NKJP: Lubelska REFA. Franciszku, idź, odbuduj Mój dom..., Zielone Brygady. Pismo Ekologów, 1994-02-01

  Pan hańbi się, robiąc klakę ubekowi.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. hańbię się
  hańbimy się
  2 os. hańbisz się
  hańbicie się
  3 os. hańbi się
  hańbią się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. hańbiłem się
  +(e)m się hańbił
  hańbiłam się
  +(e)m się hańbiła
  hańbiłom się
  +(e)m się hańbiło
  hańbiliśmy się
  +(e)śmy się hańbili
  hańbiłyśmy się
  +(e)śmy się hańbiły
  2 os. hańbiłeś się
  +(e)ś się hańbił
  hańbiłaś się
  +(e)ś się hańbiła
  hańbiłoś się
  +(e)ś się hańbiło
  hańbiliście się
  +(e)ście się hańbili
  hańbiłyście się
  +(e)ście się hańbiły
  3 os. hańbił się
  hańbiła się
  hańbiło się
  hańbili się
  hańbiły się

  bezosobnik: hańbiono się

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę się hańbił
  będę się hańbić
  będę się hańbiła
  będę się hańbić
  będę się hańbiło
  będę się hańbić
  będziemy się hańbili
  będziemy się hańbić
  będziemy się hańbiły
  będziemy się hańbić
  2 os. będziesz się hańbił
  będziesz się hańbić
  będziesz się hańbiła
  będziesz się hańbić
  będziesz się hańbiło
  będziesz się hańbić
  będziecie się hańbili
  będziecie się hańbić
  będziecie się hańbiły
  będziecie się hańbić
  3 os. będzie się hańbił
  będzie się hańbić
  będzie się hańbiła
  będzie się hańbić
  będzie się hańbiło
  będzie się hańbić
  będą się hańbili
  będą się hańbić
  będą się hańbiły
  będą się hańbić

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. hańbijmy się
  hańbmy się
  2 os. hańbij się
  hańb się
  hańbcie się
  hańbijcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. hańbiłbym się
  bym się hańbił
  hańbiłabym się
  bym się hańbiła
  hańbiłobym się
  bym się hańbiło
  hańbilibyśmy się
  byśmy się hańbili
  hańbiłybyśmy się
  byśmy się hańbiły
  2 os. hańbiłbyś się
  byś się hańbił
  hańbiłabyś się
  byś się hańbiła
  hańbiłobyś się
  byś się hańbiło
  hańbilibyście się
  byście się hańbili
  hańbiłybyście się
  byście się hańbiły
  3 os. hańbiłby się
  by się hańbił
  hańbiłaby się
  by się hańbiła
  hańbiłoby się
  by się hańbiło
  hańbiliby się
  by się hańbili
  hańbiłyby się
  by się hańbiły

  bezosobnik: hańbiono by się

  bezokolicznik: hańbić się

  imiesłów przysłówkowy współczesny:

  hańbiąc się

  gerundium: hańbienie się

  imiesłów przymiotnikowy czynny: hańbiący się

  odpowiednik aspektowy: zhańbić się

 • bez ograniczeń + hańbić się +
  CZYM
 • Od: hańbić

CHRONOLOGIZACJA:
1811, F.N. Golański: Anti-filozof. Rozmowy w zarzutach i odpowiedziach dla dochodzenia i uznania prawdy, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 06.11.2018