dekoratywny

 • książk.  stanowiący ozdobę
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  jakość i intensywność

 • synonimy:  dekoracyjny
  • dekoratywny charakter, styl, walor; program; motyw; dekoratywna botanika; scena; dekoratywne wykończenie
 • W tym projekcie widać, jak wiele architekt zaczerpnął z prac Miesa. Użycie standardowej stali dało efekt silnego, dekoratywnego wykończenia, typowego dla chicagowskich projektów Miesa van der Rohe.

  źródło: NKJP: Philip Cortelyou Johnson: Dziennik Polski, 2000-08-09

  Jeśli przyjąć wewnętrzną numerację tego opusu jako kolejność powstawania mszy, można by widzieć ewolucję stylistyczną od stylu dekoratywnego do bardziej wyważonej ekspresji polifonii wokalnej.

  źródło: NKJP: Stanisław Dąbek: Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku: 1900-1995, 1996

  Pośród książek z XIX i XX w. na 2,4 tys. zł wyceniono pierwsze wydanie [...] dekoratywnej botaniki Wielkiej Brytanii, z pięknymi kolorowymi planszami roślin i kwiatów.

  źródło: NKJP: (MM): Autograf Marszałka, Dziennik Polski, 2003-09-25

  [...] Łączność jest celem samym w sobie, komunikowanie ma charakter celebracyjny, dekoratywny, nie utylitarny [...].

  źródło: NKJP: Georgi Minczew: Święta księga, ikona, obrzęd: teksty kanoniczne a ich funkcjonowanie w sztuce sakralnej i folklorze Słowian na Bałkanach, 2003

  Ta scena, o wyraźnie innym charakterze niż pozostałe, nazbyt dekoratywna i kładąca nacisk na detale, zwracała uwagę recenzentów, którzy określili ją jako „dekadente Inszenierungskunst”.

  źródło: NKJP: Małgorzata Leyko: Reżyser masowej wyobraźni: Max Reinhardt i jego teatr dla pięciu tysięcy, 2002

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. dekoratywny
  dekoratywny
  dekoratywny
  dekoratywne
  dekoratywna
  D. dekoratywnego
  dekoratywnego
  dekoratywnego
  dekoratywnego
  dekoratywnej
  C. dekoratywnemu
  dekoratywnemu
  dekoratywnemu
  dekoratywnemu
  dekoratywnej
  B. dekoratywnego
  dekoratywnego
  dekoratywny
  dekoratywne
  dekoratywną
  N. dekoratywnym
  dekoratywnym
  dekoratywnym
  dekoratywnym
  dekoratywną
  Ms. dekoratywnym
  dekoratywnym
  dekoratywnym
  dekoratywnym
  dekoratywnej
  W. dekoratywny
  dekoratywny
  dekoratywny
  dekoratywne
  dekoratywna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. dekoratywni
  dekoratywni
  dekoratywne
  dekoratywne
  D. dekoratywnych
  dekoratywnych
  dekoratywnych
  dekoratywnych
  C. dekoratywnym
  dekoratywnym
  dekoratywnym
  dekoratywnym
  B. dekoratywnych
  dekoratywnych
  dekoratywnych
  dekoratywne
  N. dekoratywnymi
  dekoratywnymi
  dekoratywnymi
  dekoratywnymi
  Ms. dekoratywnych
  dekoratywnych
  dekoratywnych
  dekoratywnych
  W. dekoratywni
  dekoratywni
  dekoratywne
  dekoratywne

  Stopień wyższy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. dekoratywniejszy
  dekoratywniejszy
  dekoratywniejszy
  dekoratywniejsze
  dekoratywniejsza
  D. dekoratywniejszego
  dekoratywniejszego
  dekoratywniejszego
  dekoratywniejszego
  dekoratywniejszej
  C. dekoratywniejszemu
  dekoratywniejszemu
  dekoratywniejszemu
  dekoratywniejszemu
  dekoratywniejszej
  B. dekoratywniejszego
  dekoratywniejszego
  dekoratywniejszy
  dekoratywniejsze
  dekoratywniejszą
  N. dekoratywniejszym
  dekoratywniejszym
  dekoratywniejszym
  dekoratywniejszym
  dekoratywniejszą
  Ms. dekoratywniejszym
  dekoratywniejszym
  dekoratywniejszym
  dekoratywniejszym
  dekoratywniejszej
  W. dekoratywniejszy
  dekoratywniejszy
  dekoratywniejszy
  dekoratywniejsze
  dekoratywniejsza
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. dekoratywniejsi
  dekoratywniejsi
  dekoratywniejsze
  dekoratywniejsze
  D. dekoratywniejszych
  dekoratywniejszych
  dekoratywniejszych
  dekoratywniejszych
  C. dekoratywniejszym
  dekoratywniejszym
  dekoratywniejszym
  dekoratywniejszym
  B. dekoratywniejszych
  dekoratywniejszych
  dekoratywniejszych
  dekoratywniejsze
  N. dekoratywniejszymi
  dekoratywniejszymi
  dekoratywniejszymi
  dekoratywniejszymi
  Ms. dekoratywniejszych
  dekoratywniejszych
  dekoratywniejszych
  dekoratywniejszych
  W. dekoratywniejsi
  dekoratywniejsi
  dekoratywniejsze
  dekoratywniejsze

 • Rz nieżywotny + dekoratywny + bez ograniczeń
  szyk: neutralny
 • internac.

  ang. decorative

  fr. décoratif

  niem. dekorativ

CHRONOLOGIZACJA:
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 14.09.2010