ja ci_

 • pot.  używane jako wyraz stanowczej niezgody na to, co odbiorca wypowiedzi zrobił lub chce zrobić
 • Używane także w postaci ja wam..., gdy nadawca zwraca się do wielu adresatów.

 • ATEMATYCZNY

 • Ja ci się ponawymądrzam jeden z drugim!

  źródło: NKJP: Internet

  Ja wam się powygłupiam, gówniarze jeden z drugim!! Ej ty, zostaw tę ławkę, co ty z tym chcesz zrobić..?!

  źródło: Internet: docer.pl

 • typ frazy: fraza wykrzyknikowa

  ndm

 • bez ograniczeń + ja ci_ +
  Cz[sub] dk, 1 os, cz. przysz.[/sub]
Data ostatniej modyfikacji: 25.02.2020