stalinizować się

 • ulegać wpływom stalinizmu
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  doktryny i poglądy polityczne


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Tradycja

  świat dawnych epok i wydarzenia historyczne

 • antonimy:  destalinizować się
 • Eliade odzyskuje swoje dobre imię w Rumunii w latach 70., czyli w okresie, kiedy Rumunia zaczyna się stalinizować i nacjonalizować.

  źródło: Porzucić etyczną arogancję, 2011 (books.google)

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. stalinizuję się
  stalinizujemy się
  2 os. stalinizujesz się
  stalinizujecie się
  3 os. stalinizuje się
  stalinizują się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. stalinizowałem się
  +(e)m się stalinizował
  stalinizowałam się
  +(e)m się stalinizowała
  stalinizowałom się
  +(e)m się stalinizowało
  stalinizowaliśmy się
  +(e)śmy się stalinizowali
  stalinizowałyśmy się
  +(e)śmy się stalinizowały
  2 os. stalinizowałeś się
  +(e)ś się stalinizował
  stalinizowałaś się
  +(e)ś się stalinizowała
  stalinizowałoś się
  +(e)ś się stalinizowało
  stalinizowaliście się
  +(e)ście się stalinizowali
  stalinizowałyście się
  +(e)ście się stalinizowały
  3 os. stalinizował się
  stalinizowała się
  stalinizowało się
  stalinizowali się
  stalinizowały się

  bezosobnik: stalinizowano się

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę się stalinizował
  będę się stalinizować
  będę się stalinizowała
  będę się stalinizować
  będę się stalinizowało
  będę się stalinizować
  będziemy się stalinizowali
  będziemy się stalinizować
  będziemy się stalinizowały
  będziemy się stalinizować
  2 os. będziesz się stalinizował
  będziesz się stalinizować
  będziesz się stalinizowała
  będziesz się stalinizować
  będziesz się stalinizowało
  będziesz się stalinizować
  będziecie się stalinizowali
  będziecie się stalinizować
  będziecie się stalinizowały
  będziecie się stalinizować
  3 os. będzie się stalinizował
  będzie się stalinizować
  będzie się stalinizowała
  będzie się stalinizować
  będzie się stalinizowało
  będzie się stalinizować
  będą się stalinizowali
  będą się stalinizować
  będą się stalinizowały
  będą się stalinizować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. stalinizujmy się
  2 os. stalinizuj się
  stalinizujcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. stalinizowałbym się
  bym się stalinizował
  stalinizowałabym się
  bym się stalinizowała
  stalinizowałobym się
  bym się stalinizowało
  stalinizowalibyśmy się
  byśmy się stalinizowali
  stalinizowałybyśmy się
  byśmy się stalinizowały
  2 os. stalinizowałbyś się
  byś się stalinizował
  stalinizowałabyś się
  byś się stalinizowała
  stalinizowałobyś się
  byś się stalinizowało
  stalinizowalibyście się
  byście się stalinizowali
  stalinizowałybyście się
  byście się stalinizowały
  3 os. stalinizowałby się
  by się stalinizował
  stalinizowałaby się
  by się stalinizowała
  stalinizowałoby się
  by się stalinizowało
  stalinizowaliby się
  by się stalinizowali
  stalinizowałyby się
  by się stalinizowały

  bezosobnik: stalinizowano by się

  bezokolicznik: stalinizować się

  imiesłów przysłówkowy współczesny: stalinizując się

  gerundium: stalinizowanie się

  imiesłów przymiotnikowy czynny: stalinizujący się

 • Od: nazwiska J. Stalin (właściwie J. Dżugaszwili, 1878–1953, przywódca Związku Radzieckiego)

CHRONOLOGIZACJA:
1991, Konfrontacje, Wydania 1-5, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 14.02.2019