warstwa kulturowa

 • archeol.  warstwa ziemi zawierająca ślady działalności człowieka i pozostałości po dawnych kulturach i czasach
 • CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Ziemia

  budowa Ziemi

  • płytka warstwa kulturowa
  • układ warstw kulturowych
  • badać; przekopywać; odsłonić warstwę kulturową
   wydobyć coś z warstwy kulturowej
 • Dla nas jednak najciekawsze jest to, że w warstwie kulturowej odnoszącej się do czasów Saula wykopano ruiny dwóch położonych obok siebie świątyń Dagona i Asztarte, o których mówi Biblia.

  źródło: NKJP: Zenon Kosidowski: Opowieści biblijne, 1963

  Zaskakuje bardzo płytka warstwa kulturowa. Ślady bytowania na tym terenie kończą się na średniowieczu, co potwierdza obecność 3 jam z kilkoma fragmentami ceramiki.

  źródło: NKJP: R.Nadaj: Osada sprzed dwóch tysięcy lat!, Tygodnik Ciechanowski,

  Z tej także warstwy kulturowej archeolodzy wydobyli nieliczne zabytki sztuki złotniczej, datowane na drugą połowę dwunastego wieku: sprzęt liturgiczny (kielichy, pateny, ozdobne zakończenia pastorałów), złoty pierścień.

  źródło: NKJP: Zygmunt Rola: Tajemnice Ostrowa Tumskiego, 2000

  Poszukiwacze grobów niszczą układ warstw kulturowych, pozbawiając zabytki właściwego kontekstu kulturowo-chronologicznego.

  źródło: NKJP: (PAP): Odkrywcy i rabusie, Dziennik Polski, 2001-02-07

  Cześć wysokiej skarpy, górującej jakieś 80 metrów nad Wisłą, oberwała się i osunęła w dół. To spowodowało, że odsłoniły się u szczytu warstwy kulturowe, zawierające liczne fragmenty ceramiki ozdobionej ornamentyką oraz żużle i elementy metalowe.

  źródło: NKJP: /SB/: Sensacyjne odkrycie, Echo Dnia, 2005-05-31

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  ż, odmienny:  warstwa ,  kulturowa 
Data ostatniej modyfikacji: 07.11.2010