i/lub

i (lub)

 • książk.  o tym, o czym mowa, mówiący nie przesądza, czy ze wskazywanych dwóch możliwości można powiedzieć jedną, czy i jedną, i drugą
 • Odpowiednik logicznej alternatywy nierozłącznej.

  • i (lub)
 • wykładnik wyboru

 • Przyczyna tego stanu rzeczy może tkwić po stronie podmiotu, którego psychiczne i/lub fizyczne siły - być może tylko czasowo - nie pozwalają na udane przyswojenie lub po stronie obiektywnych warunków, które wprawdzie istnieją, ale nie dają się przyswoić.

  źródło: NKJP: Danuta Urbaniak-Zając: Pedagogika społeczna w Niemczech: stanowiska teoretyczne i problemy praktyki, 2003

  Koszty te są nieproporcjonalnie wysokie dla MŚP, które nie mają z reguły wyspecjalizowanej w odzyskiwaniu długów kadry i musi to robić właściciel i/lub wynajęta firma.

  źródło: NKJP: Bogdan Buczkows: Rozwiązywanie problemu opóźniania płatności w transakcjach handlowych w Unii Europejskiej, 2000

  Jedynie w odniesieniu do trzech symptomów (bólu serca i ucisku w klatce piersiowej, drętwienia kończyn i/lub całego ciała oraz bezsenności) możemy mówić o słabym związku korelacyjnym (na poziomie trendu).

  źródło: NKJP: Wypalenie zawodowe a dolegliwości somatyczne u nauczycieli, 2000-11-01

  Jest to bardzo niebezpieczny wzorzec dla osób, którym zależy na swym rozwoju duchowym i (lub) życiowych sukcesach.

  źródło: NKJP: Katarzyna Ostrowska: Jak osiągnąć sukces w świecie ducha i materii, 2001

 • część mowy: spójnik

 • _ i/lub _
  W Zd. ogólnych i hipotetycznych.
  szyk: stały: interpozycja względem członów
Data ostatniej modyfikacji: 30.12.2018