antropologia kulturowa

 • dziedzina nauk społecznych zajmująca się badaniem różnorodności i historycznej zmienności kultur
 • Używane w nazwach instytucji, np. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa

  • twórca; doktorant, doktorantka, student, studentka; studia; dziedzina; zakres antropologii kulturowej
  • studiować antropologię kulturową
   interesować się antropologią kulturową
 • Liczne badania z dziedziny psychologii, etnologii i antropologii kulturowej wykazały niezbicie, że wszystko, co otacza dziecko od chwili jego urodzenia: sposób opieki, wpajane zakazy i nakazy, pożywienie, typy zabaw itp., utrwalają się w zasadzie na całe życie w tzw. pamięci permanentnej i pamięci długotrwałej, stanowiąc rusztowanie przyszłych sposobów postrzegania, a zwłaszcza wartościowania.

  źródło: NKJP: Alicja Krzymowska-Kostrowicka: Geoekologia turystyki i wypoczynku, 1997

  Psychologia, antropologia kulturowa, historia kultur dają wgląd w zasięg ludzkich uwarunkowań osobistych i dziejowych.

  źródło: NKJP: Tadeusz Bartoś: Wolność, równość, katolicyzm, 2007

  Zazwyczaj na gruncie antropologii kulturowej odrębne jednostki kultury wyróżniano przez odwołanie się do kompleksu pewnych cech, wśród których pojawiały się zarówno czynniki kulturowe, jak i pozakulturowe.

  źródło: NKJP: Krystyna Rembowska: Kultura w tradycji i we współczesnych nurtach badań geograficznych, 2002

  Ania [...] ma 20 lat. Studiuje etnologię i antropologię kulturową na UJ. Zawsze interesowała się życiem ludów Afryki i Ameryki Południowej.

  źródło: NKJP: Poryw serca, Dziennik Polski, 2004-04-09

  Jeden z twórców antropologii kulturowej Bronisław Malinowski mawiał, że „nieważne, co ludzie mówią, ważne, co robią”.

  źródło: NKJP: Paweł Paliwoda: Żegnajcie, fachowcy, 2005

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  ż, odmienny: antropologia, kulturowa
Data ostatniej modyfikacji: 11.12.2010