tradycjonalistycznie

 • książk.  w sposób charakterystyczny dla tradycjonalizmu
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

  • tradycjonalistycznie myślący, nastawiony, ukierunkowany
  • bardziej tradycjonalistycznie
 • [...] w wielu krajach Trzeciego Świata, które cechuje dużo silniejszy tradycjonalizm, stopień rozrodczości jest jeszcze względnie wysoki. Czego można się spodziewać w wyniku konfrontacji szybko starzejących się, prawie bezdzietnych społeczeństw zachodnich z młodszymi, bardziej tradycjonalistycznie ukierunkowanymi, krajami nie-europejskimi?

  źródło: NKJP: Marek Węgierski: Kilka uwag o stosunkach płci w póżnej nowoczesności, Zielone Brygady. Pismo Ekologów, 2002-11-01

  Problem podejść anty-formalistycznych, jeśli chodzi o analizę semantyczną języka prawnego, polega na tym, że proponując [...] odejście od analizy zwykłego znaczenia tekstu, oddalają się one od tekstu prawnego jako takiego. Tym samym mogą one budzić sprzeciw co bardziej tradycjonalistycznie nastawionych przedstawicieli środowiska prawniczego.

  źródło: NKJP: Marcin Matczak: Summa iniura O błędzie formalizmu w stosowaniu prawa, 2007

  Gombrowicz [...] szukał w dalekiej Argentynie, [...] dystansu do tradycjonalistycznie i stereotypowo rozumianej polskości, a także owej wolności duchowej „obywatela świata”, bez której trudno sobie wyobrazić rozwój jego pisarstwa.

  źródło: NKJP: Jan Pieszczachowicz: Koniec wieku: szkice o literaturze, 1994

 • część mowy: przysłówek

 • Od: tradycjonalista, tradycjonalizm

CHRONOLOGIZACJA:
1919, SJPWar
Data ostatniej modyfikacji: 24.04.2018