wtaszczać

 • pot.  z trudem wnosić kogoś lub coś ciężkiego
 • CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Praca

  rodzaje pracy

 • synonimy:  targać
  hiperonimy:  wnosić
 • Warto też wiedzieć, że wszyscy (oprócz mnie), co wsiedli w Krynicy i Muszynie to [...] kuracjuszki. Przeważnie starsze, bardzo miłe panie z wielkimi walizami, które musiałem wtaszczać do wagonu.

  źródło: Internet: skyscrapercity.com

  Ciekawe, ile waży taki rowerek? Przecież trzeba będzie go przeprowadzać przez przejście dla pieszych i wtaszczać na krawężnik (jeszcze z zakupami w tylnym koszyku).

  źródło: Internet: targowek.info/2015

  [...] matka z trudem wtaszcza wózek do mikroskopijnej kanciapki [...].

  źródło: NKJP: Internet

  Jest winda na piętra, więc bagaż nie musi być wtaszczany.

  źródło: Internet: kayak.pl › Hotele › Holandia › Rotterdam

  Jeżeli maszynista u przewoźnika WKD ma obowiązek wtaszczania klientów niepełnosprawnych do wagonu, opóźnia pociąg [...].

  źródło: Internet: wiadomosci.wpr24.pl/problem-z-przyciskami-dla-niepelnosprawnych

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wtaszczam
  wtaszczamy
  2 os. wtaszczasz
  wtaszczacie
  3 os. wtaszcza
  wtaszczają

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wtaszczałem
  +(e)m wtaszczał
  wtaszczałam
  +(e)m wtaszczała
  wtaszczałom
  +(e)m wtaszczało
  wtaszczaliśmy
  +(e)śmy wtaszczali
  wtaszczałyśmy
  +(e)śmy wtaszczały
  2 os. wtaszczałeś
  +(e)ś wtaszczał
  wtaszczałaś
  +(e)ś wtaszczała
  wtaszczałoś
  +(e)ś wtaszczało
  wtaszczaliście
  +(e)ście wtaszczali
  wtaszczałyście
  +(e)ście wtaszczały
  3 os. wtaszczał
  wtaszczała
  wtaszczało
  wtaszczali
  wtaszczały

  bezosobnik: wtaszczano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę wtaszczał
  będę wtaszczać
  będę wtaszczała
  będę wtaszczać
  będę wtaszczało
  będę wtaszczać
  będziemy wtaszczali
  będziemy wtaszczać
  będziemy wtaszczały
  będziemy wtaszczać
  2 os. będziesz wtaszczał
  będziesz wtaszczać
  będziesz wtaszczała
  będziesz wtaszczać
  będziesz wtaszczało
  będziesz wtaszczać
  będziecie wtaszczali
  będziecie wtaszczać
  będziecie wtaszczały
  będziecie wtaszczać
  3 os. będzie wtaszczał
  będzie wtaszczać
  będzie wtaszczała
  będzie wtaszczać
  będzie wtaszczało
  będzie wtaszczać
  będą wtaszczali
  będą wtaszczać
  będą wtaszczały
  będą wtaszczać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wtaszczajmy
  2 os. wtaszczaj
  wtaszczajcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wtaszczałbym
  bym wtaszczał
  wtaszczałabym
  bym wtaszczała
  wtaszczałobym
  bym wtaszczało
  wtaszczalibyśmy
  byśmy wtaszczali
  wtaszczałybyśmy
  byśmy wtaszczały
  2 os. wtaszczałbyś
  byś wtaszczał
  wtaszczałabyś
  byś wtaszczała
  wtaszczałobyś
  byś wtaszczało
  wtaszczalibyście
  byście wtaszczali
  wtaszczałybyście
  byście wtaszczały
  3 os. wtaszczałby
  by wtaszczał
  wtaszczałaby
  by wtaszczała
  wtaszczałoby
  by wtaszczało
  wtaszczaliby
  by wtaszczali
  wtaszczałyby
  by wtaszczały

  bezosobnik: wtaszczano by

  bezokolicznik: wtaszczać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: wtaszczając

  gerundium: wtaszczanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: wtaszczający

  imiesłów przymiotnikowy bierny: wtaszczany

  odpowiednik aspektowy: wtaszczyć

 • bez ograniczeń + wtaszczać +
  KOGO/CO + (DOKĄD)
 • Od: taszczyć

CHRONOLOGIZACJA:
1967, SJPDor
Data ostatniej modyfikacji: 04.12.2017