stoicki

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

1. związany ze stoicyzmem

 • 1.

  związany ze stoicyzmem - kierunkiem filozoficznym
 • [stoicki] lub [stojicki]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  filozofia

 • Lwów, wtorek 19 stycznia 1937 roku, godzina piąta po południu Jadzia Wajchendlerówna, będąc po raz pierwszy w życiu w czytelni Ossolineum, siedziała nad pierwszym tomem Historii filozofii Władysława Tatarkiewicza i wypisywała do zeszytu co ważniejsze informacje na temat myśli stoickiej.

  źródło: NKJP: Marek Krajewski: Głowa Minotaura, 2009

  Możliwe, że cała mądrość stoicka nie jest niczym innym, jak szukaniem usprawiedliwienia dla własnej tchórzliwości i bezsiły życia.

  źródło: NKJP: Stanisław Dygat: Jezioro Bodeńskie, 1995

  Autor, Kleantes (331-232 przed Chr.), był filozofem ze szkoły stoickiej, uczniem Zenona i jego następcą w roli zwierzchnika owej szkoły w Atenach.

  źródło: NKJP: Zygmunt Kubiak: Mitologia Greków i Rzymian, 2008

  Nie wiadomo, czy jego absolutna obojętność i brak gwałtownych reakcji nawet w gardłowych sprawach wynikały wyłącznie z wyznawanej przez niego filozofii stoickiej, czy też były również skutkiem „otępienia nałogowego palacza opium” [...].

  źródło: NKJP: Joanna Hartwig: Kleopatra na haju, Polityka, 2002-12-21

  Popularność Seneki rosła w XVI w. Był to pisarz dla wersji humanizmu chrześcijańskiego szczególnie interesujący. Jego stoicka etyka domagała się życia zgodnego z prawem natury, bez pożądań i namiętności, w spokoju ducha i w osiąganej tą drogą cnocie.

  źródło: NKJP: Jerzy Ziomek: Renesans, 1973

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. stoicki
  stoicki
  stoicki
  stoickie
  stoicka
  D. stoickiego
  stoickiego
  stoickiego
  stoickiego
  stoickiej
  C. stoickiemu
  stoickiemu
  stoickiemu
  stoickiemu
  stoickiej
  B. stoickiego
  stoickiego
  stoicki
  stoickie
  stoicką
  N. stoickim
  stoickim
  stoickim
  stoickim
  stoicką
  Ms. stoickim
  stoickim
  stoickim
  stoickim
  stoickiej
  W. stoicki
  stoicki
  stoicki
  stoickie
  stoicka
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. stoiccy
  stoiccy
  stoickie
  stoickie
  D. stoickich
  stoickich
  stoickich
  stoickich
  C. stoickim
  stoickim
  stoickim
  stoickim
  B. stoickich
  stoickich
  stoickich
  stoickie
  N. stoickimi
  stoickimi
  stoickimi
  stoickimi
  Ms. stoickich
  stoickich
  stoickich
  stoickich
  W. stoiccy
  stoiccy
  stoickie
  stoickie

 • Od: stoik (zob.), stoicyzm