CHRONOLOGIZACJA:
2 połowa XV w., SStp
Data ostatniej modyfikacji: 30.11.2017