teoria poznania

 • filoz.  dział filozofii zajmujący się ogółem zagadnień dotyczących poznawania rzeczywistości przez człowieka
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  filozofia

  • teoria poznania Kanta
  • ewolucyjna; współczesna; Kantowska teoria poznania
  • zajmować się teorią poznania
 • Teoria poznania może się komuś wydać filozofowaniem jałowym, gdy ona próbuje wciąż się zmagać z pytaniem, czy świat istnieje.

  źródło: NKJP: Piotr Wierzbicki: Zapis świata. Traktat metafizyczny, 2009

  Kant wyeliminował z teorii poznania wyobrażenie podmiotu jako biernego odbiorcy wrażeń.

  źródło: NKJP: Krystyna Rembowska: Kultura w tradycji i we współczesnych nurtach badań geograficznych, 2002

  Dalsze badania nad mechanizmami przebiegu procesu poznawczego [...], a także ukazanie kultury jako wielości systemów semiotycznych całkowicie zrewolucjonizowały teorię poznania, w szczególności zaś zmodyfikowały tradycyjne pojęcie podmiotu.

  źródło: NKJP: Ryszard Panasiuk: Filozofia: historia i współczesność : studia, odczyty, eseje, 2001

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  ż, odmienny: teoria

Data ostatniej modyfikacji: 03.07.2018