zatroskanie

 • książk.  troska i niepokój o kogoś, komu może się zdarzyć coś złego
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Stany psychiczne człowieka

  emocje i uczucia


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Relacje międzyludzkie

  określenia relacji międzyludzkich

 • synonimy:  troska
  • ludzkie, matczyne; autentyczne, szczere; duże, głębokie, ogromne, szczególne; serdeczne; wspólne zatroskanie
  • zatroskanie o człowieka, o dobro, o los biednych ludzi, dzieci, języka.., o Polskę, o przyszłość, o sprawy zdrowia
  • coś budzi, wyrazić/wyrażać zatroskanie
 • Lubię ludzi, mam dystans do drobiazgów, sporo tolerancji i pobłażliwości dla ludzkich słabostek, ale to, co obserwuję w zachowaniu niektórych grup młodzieży, budzi moje zatroskanie.

  źródło: NKJP: Antoni Dziatkowiak J. : Co z tym chamstwem?, Gazeta Krakowska, 2006-09-30

  „Pijaństwo to śmiertelna rana na ciele Polski” – wołał z ogromnym zatroskaniem przed stu laty wielki Polak, niezmordowany wychowawca i duszpasterz trzeźwości naszego narodu, Sługa Boży ks. Bronisław Markiewicz, [...]

  źródło: NKJP: Krzysztof Mrozek: Młodzież a alkohol, Wychowawca, 2003-12

  [...] człowiek ze swej natury chętniej spełnia własne zachcianki i nie zważa na pewne granice. Powinien więc pościć, żeby mógł stać się wewnętrznie wolny od nadmiernego zatroskania o dobra materialne i bardziej oddawać się sprawom ducha.

  źródło: NKJP: Irena Złotkowska; Anna Czajkowska: Jak pomagać zmarłym cierpiącym w czyśćcu? post i jałomużna, 2009

  Oto rodacy z Wilna przysłali wczoraj kolejną prośbę o wsparcie. Prośbę wystosowała Akcja Wyborcza Polaków na Litwie. Jesteśmy z nimi w ich głębokim zatroskaniu o los języka polskiego, o polską szkołę, o przyszłość młodych Polaków na Litwie.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 20.03.2002,

  Trzeba brać pod opiekę nasze tutejsze głębokie trwanie, trzeba się o nie troszczyć, trzeba żyć w zatroskaniu o polskość i takie, także takie jest przeznaczenie tutejszych poetów oraz ich poezji.

  źródło: NKJP: Jarosław Marek Rymkiewicz: Rozmowy polskie w latach 1995-2008, 2009

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: n2

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. zatroskanie
  zatroskania
  D. zatroskania
  zatroskań
  C. zatroskaniu
  zatroskaniom
  B. zatroskanie
  zatroskania
  N. zatroskaniem
  zatroskaniami
  Ms. zatroskaniu
  zatroskaniach
  W. zatroskanie
  zatroskania

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • bez ograniczeń + zatroskanie +
  (o KOGO/ o CO)
CHRONOLOGIZACJA:
XVI w., SPXVI
Na podstawie indeksu haseł.
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2018