dziesięciobój

 • dyscyplina sportowa, w której skład wchodzi dziesięć różnych konkurencji
 • CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Sport

  dyscypliny, imprezy i rozgrywki sportowe

 • hiperonimy:  wielobój
  • zdobyć (jakiś medal) w dziesięcioboju
 • Decathlon, czyli inaczej dziesięciobój, składał się z sześciu konkurencji lekkoatletycznych oraz czterech kojarzących się z grami zespołowymi i sportami indywidualnymi.

  źródło: NKJP: Ł. Śmiatacz: Sportowa integracja w Chorwacji, Czas Ostrzeszowski, nr 37, 2005

  Był reprezentantem Polski w dziesięcioboju, wielokrotnym mistrzem i rekordzistą kraju w tej dyscyplinie. Wówczas najlepiej czuł się w konkurencjach rzutowych, obecnie chętnie skacze o tyczce, poprawiając co roku rekord świata w skoku o tyczce w kapeluszu.

  źródło: NKJP: Magdalena Raszewska: Ubrany stosownie do sytuacji, Dziennik Bałtycki, 2007-05-02

  [...] Potem zajął się dziesięciobojem i został młodzieżowym mistrzem Polski w tej konkurencji w 1986 r.

  źródło: NKJP: Jan Otałęga: Odrodzona królowa biegnie po sukcesy, Dziennik Polski, 2006-06-10

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. dziesięciobój
  dziesięcioboje
  D. dziesięcioboju
  dziesięcioboi
  dziesięciobojów
  C. dziesięciobojowi
  dziesięciobojom
  B. dziesięciobój
  dziesięcioboje
  N. dziesięciobojem
  dziesięciobojami
  Ms. dziesięcioboju
  dziesięciobojach
  W. dziesięcioboju
  dziesięcioboje

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • Kalka internacjonalizmu (ang. decathlon, fr. décathlon) pochodzenia greckiego, por. gr. déka 'dziesięć', áthlon 'zawody, nagroda'. Zob. dziesięć, bój.

CHRONOLOGIZACJA:
1937, Rocznik Polityczny i Gospodarczy, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 10.12.2017