wywyższać

 • nadawać komuś lub czemuś wyższą rangę albo większe znaczenie niż komuś lub czemuś innemu
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  stosunki, grupy i organizacje społeczne

 • antonimy:  poniżać
 • [...] wytykał politykom prawicy niekonsekwencję - dlaczego wywyższają człowieka, który czynnie zwalczał dążenia niepodległościowe Litwinów, Białorusinów i Ukraińców, skoro dziś tak zażarcie walczą o niezależność naszych wschodnich sąsiadów.

  źródło: NKJP: Ich krwawy idol, Trybuna, 2006

  Zmysły w nim grały i tkliwa wdzięczność rosła do Zochy, że go tak przed nim samym jak prynca jakiego wywyższa.

  źródło: NKJP: Igor Newerly: Pamiątka z Celulozy, 1952

  Anaksymander pierwszy ziemię kulistą sobie i nam wyobraził. Każdy wiek po swojemu kulistość wyróżniał i wywyższał.

  źródło: NKJP: Marian Pankowski: Fara na Pomorzu, 1997

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wywyższam
  wywyższamy
  2 os. wywyższasz
  wywyższacie
  3 os. wywyższa
  wywyższają

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wywyższałem
  +(e)m wywyższał
  wywyższałam
  +(e)m wywyższała
  wywyższałom
  +(e)m wywyższało
  wywyższaliśmy
  +(e)śmy wywyższali
  wywyższałyśmy
  +(e)śmy wywyższały
  2 os. wywyższałeś
  +(e)ś wywyższał
  wywyższałaś
  +(e)ś wywyższała
  wywyższałoś
  +(e)ś wywyższało
  wywyższaliście
  +(e)ście wywyższali
  wywyższałyście
  +(e)ście wywyższały
  3 os. wywyższał
  wywyższała
  wywyższało
  wywyższali
  wywyższały

  bezosobnik: wywyższano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę wywyższał
  będę wywyższać
  będę wywyższała
  będę wywyższać
  będę wywyższało
  będę wywyższać
  będziemy wywyższali
  będziemy wywyższać
  będziemy wywyższały
  będziemy wywyższać
  2 os. będziesz wywyższał
  będziesz wywyższać
  będziesz wywyższała
  będziesz wywyższać
  będziesz wywyższało
  będziesz wywyższać
  będziecie wywyższali
  będziecie wywyższać
  będziecie wywyższały
  będziecie wywyższać
  3 os. będzie wywyższał
  będzie wywyższać
  będzie wywyższała
  będzie wywyższać
  będzie wywyższało
  będzie wywyższać
  będą wywyższali
  będą wywyższać
  będą wywyższały
  będą wywyższać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wywyższajmy
  2 os. wywyższaj
  wywyższajcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wywyższałbym
  bym wywyższał
  wywyższałabym
  bym wywyższała
  wywyższałobym
  bym wywyższało
  wywyższalibyśmy
  byśmy wywyższali
  wywyższałybyśmy
  byśmy wywyższały
  2 os. wywyższałbyś
  byś wywyższał
  wywyższałabyś
  byś wywyższała
  wywyższałobyś
  byś wywyższało
  wywyższalibyście
  byście wywyższali
  wywyższałybyście
  byście wywyższały
  3 os. wywyższałby
  by wywyższał
  wywyższałaby
  by wywyższała
  wywyższałoby
  by wywyższało
  wywyższaliby
  by wywyższali
  wywyższałyby
  by wywyższały

  bezosobnik: wywyższano by

  bezokolicznik: wywyższać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: wywyższając

  gerundium: wywyższanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: wywyższający

  imiesłów przymiotnikowy bierny: wywyższany

 • bez ograniczeń + wywyższać +
  KOGO/CO
CHRONOLOGIZACJA:
XV w., SStp
W postaci wywyszać, inne znaczenie: 'podnosić, dźwigać'
Data ostatniej modyfikacji: 06.12.2017