warto się schylić po coś

 • coś jest wystarczająco wartościowe, żeby można się było starać o uzyskanie tego
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  słownictwo oceniające

 • Pracodawca nie może w ciągu roku wypłacić pracownikowi w bonach więcej jak równowartość płacy minimalnej, czyli w 2000 r. prawie 700 zł. Niby nie majątek, ale ulga, po którą z pewnością warto się schylić.

  źródło: NKJP: Joanna Solska,: Drogi prezent, Polityka, 2000-11-25

  W sumie na powierzchni około 6 arów do połowy lipca udało się znaleźć 120 cennych obiektów. Cennych oczywiście z archeologicznego punktu widzenia. Dla przeciętnego człowieka kawałek glinianej skorupki lub zwierzęcej kości nie jest bowiem czymś, po co warto byłoby się schylić

  źródło: NKJP: Szkielety spod asfaltu, Dziennik Polski, 2006-07-22

  Zbyt duża jest chęć sięgania po medale i rekordy. To daje prestiż, wpisuje na listę ludzi, którzy coś w życiu osiągnęli, pozwala zamienić sławę na pieniądze. - W tym sensie można mówić, że sukces sportowy jest wartością, po którą warto się schylić, nie zawracając sobie głowy moralnością.

  źródło: NKJP: Jerzy Ciszewski, Gazeta Wyborcza, 1993-10-02

 • typ frazy: fraza czasownikowa

  odmienne przez czas i tryb
Data ostatniej modyfikacji: 21.10.2017