sam w sobie

 • książk.  taki, który rozpatrywany jest bez odniesień do czegoś lub kogoś innego
 • ATEMATYCZNY

  • cel, rzecz; dobro, zło; człowiek sam w sobie; prawda, wartość sama w sobie
 • Ideologowie postępu technicznego nigdy nie traktowali techniki jako celu samego w sobie, uważali ją jedynie za środek, narzędzie służące rozwiązaniu odwiecznych problemów dręczących ludzkość [...].

  źródło: NKJP: Ryszard Panasiuk: Filozofia: historia i współczesność: studia, odczyty, eseje, 2001

  Asertywność stanowi realizację ideałów demokracji w planie osobistym. Wielość opinii i ich wymiana są wartością samą w sobie. Opinia publiczna w danej sprawie oznacza wielość podejść o różnym, często zmiennym stopniu popularności. Wypowiadanie własnego, subiektywnego poglądu jest działaniem wartościowym [...].

  źródło: NKJP: Maria Król-Fijewska: Stanowczo, łagodnie, bez lęku, 1992

  Więc jeżeli ta sprawa sama w sobie nie jest poważna, to można ją zrobić poważną.

  źródło: NKJP: Sławomir Mrożek: Tango, 1964

  - Jaki jest człowiek na pana portretach?
  - To nie może być człowiek sam w sobie. Zawsze jest on osadzony w pewnych realiach, a rekwizyty nadają odpowiedni charakter tej postaci.

  źródło: NKJP: Anna Knapik-Beśka: Lubię malować kobiety, Tygodnik Regionalny „Gazeta Częstochowska”, 2004-03-01

 • typ frazy: fraza przymiotnikowa

  odmienny: sam

 • Rz + sam w sobie + bez ograniczeń
  szyk: tylko postpozycja
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2017