absorbent

 • chem.  fiz.  substancja, w którą wnikają cząsteczki innej substancji, znajdującej się w bezpośrednim otoczeniu
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

 • synonimy:  pochłaniacz
  • absorbent gazu, kwasu, wilgoci
 • […] pochłanianie promieniowania elektromagnetycznego można badać w podobny sposób jak pochłanianie cząstek alfa lub beta. Jednak ze względu na dużą jego przenikliwość są stosowane absorbenty o dużej liczbie atomowej np. ołów.

  źródło: NKJP: Włodzimierz Kusch: Co o promieniowaniu wiedzieć powinniśmy, 1999

  Gdy źródło i absorbent mają identyczną strukturę chemiczną i znajdują się w tych samych warunkach, wówczas energie linii emisji i absorpcji są do siebie najlepiej dopasowane przy zerowej względnej prędkości ruchu.

  źródło: NKJP: J. Tokarski, R. Brzozowski, M. Stępiński, P. Szałański: Metodyka i technika eksperymentów Mössbauerowskich, 2001

  Bardzo dobrymi absorbentami wodoru są niektóre stopy i związki międzymetaliczne [...].

  źródło: NKJP: Henryk Figiel, Antoni Zywczak: Magazynowanie wodoru, Wszechświat, 2007-04-01

  Dystans między szybami w szybie zespolonej nie powinien być mniejszy niż 10 mm […]. Szyby nie powinny być klejone silikonem, a ramkę na całym obwodzie wypełnia się absorbentem wilgoci, który uniemożliwia zaparowanie.

  źródło: NKJP: Jak wybierać?, Dziennik Polski, 2001-02-28

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. absorbent
  absorbenty
  D. absorbentu
  absorbentów
  C. absorbentowi
  absorbentom
  B. absorbent
  absorbenty
  N. absorbentem
  absorbentami
  Ms. absorbencie
  absorbentach
  W. absorbencie
  absorbenty
 • bez ograniczeń + absorbent +
  (CZEGO)
 • ang. absorbent

  fr. absorbant

  absorbować

  Od:

CHRONOLOGIZACJA:
1925, Przemysł Chemiczny, nr 11/12, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 26.01.2021