monopolizować

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

1. o państwie

 • 1.

  udzielać wyłącznego prawa do produkcji, handlu lub świadczenia jakichś usług określonym przedsiębiorstwom państwowym
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Biznes

  funkcjonowanie firm i przedsiębiorstw


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  władza państwowa

 • antonimy:  demonopolizować
  • monopolizować dostawy (gazu), eksport, handel, produkcję, rynek, usługi
 • Prawie setka najbogatszych wyspiarzy zawiązała [...] Okrągły Stół Biznesu. Domagają się przepisów rozszerzających wolny rynek i likwidacji central handlu zagranicznego, które monopolizują eksport mięsa, wełny, mleka, jabłek, owoców kiwi.

  źródło: NKJP: Paweł Kwaśniewski: Kiwilandia, Gazeta Wyborcza, 1996-07-05

  Sowiecki system gospodarczy nie tolerował handlu prywatnego i z wolna, ale metodycznie likwidowano tzw. prywatną inicjatywę, tworząc spółdzielnie, monopolizując i reglamentując dostawy towarowe.

  źródło: NKJP: Tadeusz Kwiatkowski: Panopticum, 1995

  Kuriozalne było [...] to, że władza, reglamentując i monopolizując motoryzację, doprowadziła do tego, że odwrotnie niż w całym normalnym świecie samochód po opuszczeniu salonu zyskiwał co najmniej dwukrotnie na wartości.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. monopolizuję
  monopolizujemy
  2 os. monopolizujesz
  monopolizujecie
  3 os. monopolizuje
  monopolizują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. monopolizowałem
  +(e)m monopolizował
  monopolizowałam
  +(e)m monopolizowała
  monopolizowałom
  +(e)m monopolizowało
  monopolizowaliśmy
  +(e)śmy monopolizowali
  monopolizowałyśmy
  +(e)śmy monopolizowały
  2 os. monopolizowałeś
  +(e)ś monopolizował
  monopolizowałaś
  +(e)ś monopolizowała
  monopolizowałoś
  +(e)ś monopolizowało
  monopolizowaliście
  +(e)ście monopolizowali
  monopolizowałyście
  +(e)ście monopolizowały
  3 os. monopolizował
  monopolizowała
  monopolizowało
  monopolizowali
  monopolizowały

  bezosobnik: monopolizowano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę monopolizował
  będę monopolizować
  będę monopolizowała
  będę monopolizować
  będę monopolizowało
  będę monopolizować
  będziemy monopolizowali
  będziemy monopolizować
  będziemy monopolizowały
  będziemy monopolizować
  2 os. będziesz monopolizował
  będziesz monopolizować
  będziesz monopolizowała
  będziesz monopolizować
  będziesz monopolizowało
  będziesz monopolizować
  będziecie monopolizowali
  będziecie monopolizować
  będziecie monopolizowały
  będziecie monopolizować
  3 os. będzie monopolizował
  będzie monopolizować
  będzie monopolizowała
  będzie monopolizować
  będzie monopolizowało
  będzie monopolizować
  będą monopolizowali
  będą monopolizować
  będą monopolizowały
  będą monopolizować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. monopolizujmy
  2 os. monopolizuj
  monopolizujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. monopolizowałbym
  bym monopolizował
  monopolizowałabym
  bym monopolizowała
  monopolizowałobym
  bym monopolizowało
  monopolizowalibyśmy
  byśmy monopolizowali
  monopolizowałybyśmy
  byśmy monopolizowały
  2 os. monopolizowałbyś
  byś monopolizował
  monopolizowałabyś
  byś monopolizowała
  monopolizowałobyś
  byś monopolizowało
  monopolizowalibyście
  byście monopolizowali
  monopolizowałybyście
  byście monopolizowały
  3 os. monopolizowałby
  by monopolizował
  monopolizowałaby
  by monopolizowała
  monopolizowałoby
  by monopolizowało
  monopolizowaliby
  by monopolizowali
  monopolizowałyby
  by monopolizowały

  bezosobnik: monopolizowano by

  bezokolicznik: monopolizować

  imiesłów przysłówkowy współczesny: monopolizując

  gerundium: monopolizowanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: monopolizujący

  imiesłów przymiotnikowy bierny: monopolizowany

  odpowiednik aspektowy: zmonopolizować

 • bez ograniczeń + monopolizować +
  CO
 • może ang. monopolize

  może fr. monopoliser