ex ante

 • książk.  przed zdarzeniem, o którym mowa
 • [eksante]

 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości czasu

  upływ czasu

 • antonimy:  ex post
 • [...] zależy to od ich [urzędników] kwalifikacji, których nie sposób ex ante określić.

  źródło: NKJP: Jolanta Młodawska: Rola państwa w branżach wysokiej szansy w Japonii w latach 1950-2000 : analiza teoretyczna i empiryczna weryfikacja, 2001

  Doświadczenia lat 1998-2000 wyraźnie pokazały, że przy niekorzystnym zbiegu okoliczności, a tego nie dało się ex ante wykluczyć, zbyt szybkie obniżenie stóp procentowych mogłoby doprowadzić do przyspieszenia wzrostu cen [...].

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 23.07.2002

  Druga sprawa, która wymaga uzgodnienia, to stosunek do ewentualności rozwiązania parlamentu. Chodziłoby o ustalenie wspólnej interpretacji określającej jednoznacznie i ex ante, kiedy jest to zgodne z prawem i konstytucją [...].

  źródło: NKJP: Ryszard Bugaj: Kto obroni demokrację, Gazeta Wyborcza, 1995-02-03

 • typ frazy: fraza przysłówkowa

  ndm

 • łac.

Data ostatniej modyfikacji: 20.09.2018