marginesowy

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

CHRONOLOGIZACJA:
1826, Joachim Lelewel: Bibljograficznych ksiąg dwoje, w których rozebrane i pomnożone zostały dwa dzieła Jerzego Samuela Bandtkie, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 05.07.2018