główny

 • taki, który ma największe znaczenie wśród innych obiektów tego samego rodzaju lub w sytuacji, o którą chodzi
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  jakość i intensywność

 • synonimy:  zasadniczy
  • główny bohater, przeciwnik; inżynier, księgowy; negocjator, organizator, producent, udziałowiec; oskarżony, podejrzany, winowajca; ideolog; ośrodek; hol, ołtarz; gmach; dworzec; wał; cel; grzbiet, wierzchołek; szlak; kierunek, motyw, nurt, przedmiot, temat; akcent, atut; nacisk; filar; czynnik, element, komponent, składnik; napęd główny; główna bohaterka; księgowa; aleja, arteria, droga, grań, szosa, trasa, ulica; brama, nawa; rola; siedziba; cecha, wada, zaleta; atrakcja, nagroda; przeszkoda; przyczyna; kwatera główna; główne okno, wejście; danie, pożywienie; narzędzie; źródło; zadanie; menu główne
  • główny i boczny, główny i drugorzędny
 • Renesansowy ołtarz główny i dwa boczne, bogato rzeźbione w drewnie, pochodzą z pocz. XVIIw.

  źródło: NKJP: Włodzimierz Łęcki: Wielkopolska: przewodnik, 1997

  Głównym ideologiem nowoczesnego nacjonalizmu niemieckiego był historyk i pisarz polityczny, Heinrich von Treitschke.

  źródło: NKJP: Janusz Pajewski: Historia powszechna 1871-1918, 1994

  Autyzm, jedna z głównych cech schizofrenii, objawia się właśnie takim zamknięciem w sobie, w świecie własnych, nierealnych doznań.

  źródło: NKJP: Jacek Głębski: Kuracja, 1998

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. główny
  główny
  główny
  główne
  główna
  D. głównego
  głównego
  głównego
  głównego
  głównej
  C. głównemu
  głównemu
  głównemu
  głównemu
  głównej
  B. głównego
  głównego
  główny
  główne
  główną
  N. głównym
  głównym
  głównym
  głównym
  główną
  Ms. głównym
  głównym
  głównym
  głównym
  głównej
  W. główny
  główny
  główny
  główne
  główna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. główni
  główni
  główne
  główne
  D. głównych
  głównych
  głównych
  głównych
  C. głównym
  głównym
  głównym
  głównym
  B. głównych
  głównych
  głównych
  główne
  N. głównymi
  głównymi
  głównymi
  głównymi
  Ms. głównych
  głównych
  głównych
  głównych
  W. główni
  główni
  główne
  główne

  Stopień wyższy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. główniejszy
  główniejszy
  główniejszy
  główniejsze
  główniejsza
  D. główniejszego
  główniejszego
  główniejszego
  główniejszego
  główniejszej
  C. główniejszemu
  główniejszemu
  główniejszemu
  główniejszemu
  główniejszej
  B. główniejszego
  główniejszego
  główniejszy
  główniejsze
  główniejszą
  N. główniejszym
  główniejszym
  główniejszym
  główniejszym
  główniejszą
  Ms. główniejszym
  główniejszym
  główniejszym
  główniejszym
  główniejszej
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. główniejsi
  główniejsi
  główniejsze
  główniejsze
  D. główniejszych
  główniejszych
  główniejszych
  główniejszych
  C. główniejszym
  główniejszym
  główniejszym
  główniejszym
  B. główniejszych
  główniejszych
  główniejszych
  główniejsze
  N. główniejszymi
  główniejszymi
  główniejszymi
  główniejszymi
  Ms. główniejszych
  główniejszych
  główniejszych
  główniejszych

 • psł. *golvьnъ 'dotyczący głowy; najważniejszy, podstawowy; przedni, naczelny'

CHRONOLOGIZACJA:
XIV w., Bor
XV w., Bańk
Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2014