tyczyć się

 • książk.  odnosić się do kogoś, do czegoś
 • ATEMATYCZNY

 • synonimy:  dotyczyć
  tyczyć
 • Moje kompetencje tyczą się odwołania tego spotkania.

  źródło: NKJP: Jacek Żukowski: Odwołany mecz Cracovii, Gazeta Krakowska, 2006-12-02

  Przerażona jestem tą nową wiadomością tyczącą się podatku od nowego bruku na Wolskiej.

  źródło: NKJP: Maria Rostworowska: Portret za mgłą opowieść o Oldze Boznańskiej, 2003

  [...] w chromosomie 4. są rejony genowe, tyczące się naszych skłonności do palenia tytoniu (obie płcie) i spożywania alkoholu przez mężczyzn oraz geny kodujące stopień uzależnienia w zależności od płci człowieka.

  źródło: NKJP: (as): Skazani na nałóg?, Gazeta Krakowska, 2007-08-20

  Sprawa była prosta, gdy tyczyła się kolonii, najlepiej zamorskich, albo terytoriów zdobytych siłą.

  źródło: NKJP: Dawid Warszawski: O prawie narodów do samostanowienia, Gazeta Wyborcza, 1996-08-17

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. tyczę się
  tyczymy się
  2 os. tyczysz się
  tyczycie się
  3 os. tyczy się
  tyczą się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. tyczyłem się
  +(e)m się tyczył
  tyczyłam się
  +(e)m się tyczyła
  tyczyłom się
  +(e)m się tyczyło
  tyczyliśmy się
  +(e)śmy się tyczyli
  tyczyłyśmy się
  +(e)śmy się tyczyły
  2 os. tyczyłeś się
  +(e)ś się tyczył
  tyczyłaś się
  +(e)ś się tyczyła
  tyczyłoś się
  +(e)ś się tyczyło
  tyczyliście się
  +(e)ście się tyczyli
  tyczyłyście się
  +(e)ście się tyczyły
  3 os. tyczył się
  tyczyła się
  tyczyło się
  tyczyli się
  tyczyły się

  bezosobnik: tyczono się

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę się tyczył
  będę się tyczyć
  będę się tyczyła
  będę się tyczyć
  będę się tyczyło
  będę się tyczyć
  będziemy się tyczyli
  będziemy się tyczyć
  będziemy się tyczyły
  będziemy się tyczyć
  2 os. będziesz się tyczył
  będziesz się tyczyć
  będziesz się tyczyła
  będziesz się tyczyć
  będziesz się tyczyło
  będziesz się tyczyć
  będziecie się tyczyli
  będziecie się tyczyć
  będziecie się tyczyły
  będziecie się tyczyć
  3 os. będzie się tyczył
  będzie się tyczyć
  będzie się tyczyła
  będzie się tyczyć
  będzie się tyczyło
  będzie się tyczyć
  będą się tyczyli
  będą się tyczyć
  będą się tyczyły
  będą się tyczyć

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. tyczmy się
  2 os. tycz się
  tyczcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. tyczyłbym się
  bym się tyczył
  tyczyłabym się
  bym się tyczyła
  tyczyłobym się
  bym się tyczyło
  tyczylibyśmy się
  byśmy się tyczyli
  tyczyłybyśmy się
  byśmy się tyczyły
  2 os. tyczyłbyś się
  byś się tyczył
  tyczyłabyś się
  byś się tyczyła
  tyczyłobyś się
  byś się tyczyło
  tyczylibyście się
  byście się tyczyli
  tyczyłybyście się
  byście się tyczyły
  3 os. tyczyłby się
  by się tyczył
  tyczyłaby się
  by się tyczyła
  tyczyłoby się
  by się tyczyło
  tyczyliby się
  by się tyczyli
  tyczyłyby się
  by się tyczyły

  bezosobnik: tyczono by się

  bezokolicznik: tyczyć się

  imiesłów przysłówkowy współczesny:

  tycząc się

  gerundium: tyczenie się

  imiesłów przymiotnikowy czynny: tyczący się

 • Zob. tyczyć

CHRONOLOGIZACJA:
XVI w., SPXVI
Na podstawie indeksu haseł.
FRAZEOLOGIZMY:
Data ostatniej modyfikacji: 05.07.2018