profesor oświaty

 • osoba posiadająca honorowy tytuł, nadawany temu nauczycielowi szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego oraz ponadgimnazjalnego, który ma co najmniej 20-letni staż pracy w zawodzie, w tym przynajmniej 10 lat była zatrudniona jako nauczyciel dyplomowany
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Edukacja i oświata

  szkoła

  • stopień, tytuł profesora oświaty
  • zostać profesorem oświaty
 • Po 20 latach kariery zawodowej można zostać profesorem oświaty, jeżeli się spełni wymagania.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 21.09.2000

  W szkole trzeba będzie zaczynać od stażysty, by stać się nauczycielem kontraktowym, mianowanym i dyplomowanym oraz podobno profesorem oświaty, o czym w rozporządzeniu głucho.

  źródło: NKJP: Nauczanie zza biurek, Dziennik Polski, 2000-12-01

  Kolejne stopnie awansu zawodowego to nauczyciel kontraktowy, mianowany i dyplomowany. Najwyższy tytuł nauczycielski to profesor oświaty.

  źródło: NKJP: Awanse w papierach, Dziennik Polski, 2002-01-17

  [...] z wszystkimi nauczycielami [...] spotkał się wiceprezydent [...], przekazując od władz miasta gratulacje i życzenia uzyskania najbardziej zaszczytnego miana w belferskiej karierze - profesora oświaty.

  źródło: NKJP: (mat): Dyplomowanych przybywa, Nowiny Raciborskie, 2002-01-16

  Najlepsi spośród nauczycieli mianowanych otrzymają stopień nauczyciela dyplomowanego. Spośród nich wyłoni się za kilka lat elita tego zawodu - profesorowie oświaty.

  źródło: NKJP: Nauczyciele nie stracili: Polityka, 2000-11-25

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  m1, odmienny: profesor

Data ostatniej modyfikacji: 18.12.2010